Jump to content
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
aksi237

грешки зафира B

Recommended Posts

Здравейте,имам проблем с един опел зафира Б,след проверка на дисплея изписва грешка ЕСП 190 158,някой може ли да ми каже какво означава тя?По принцип,след известно катерене по стръмни пътища светва жълтата лампа за сервиз,след загасяне на двигателя и отново запалване угасва.

Благодаря ви!!!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Отговарям за други със същия проблем, защото питащия вече сигурно си го е решил. Това е грешка във филтъра за твърди частици и по-точно едни тръбчки и маркучета около този филтър. 2 броя - една по-къса и една по-дълга тръба и маркуч. Та тези маркучета трябва да се сменят със здрави, вървят в комплект с металните тръби и комплекта струва около 290 лв.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Предоставям Ви пълем списък с грешки, дано е полезно !

 

P0001 Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open

P0002 Fuel Volume Regulator Control Circuit Range/Performance

P0003 Fuel Volume Regulator Control Circuit Low

P0004 Fuel Volume Regulator Control Circuit High

P0005 Fuel Shutoff Valve C ontrol Circuit/Open

P0006 Fuel Shutoff Valve C ontrol Circuit Low

P0007 Fuel Shutoff Valve C ontrol Circuit H igh

P0008 Engine Position System Performance (Bank1)

P0009 Engine Position System Performance (Bank2)

P0010 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank1)

P0011 A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)

P0012 A Camshaft Position - Timing O ver-Retarded (Bank 1)

P0013 B Camshaft Position - Actuator Circuit (Bank1)

P0014 B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)

P0015 B Camshaft Position - Timing O ver-Retarded (Bank 1)

P0016 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor A)

P0017 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 1 Sensor B)

P0018 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor A)

P0019 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation (Bank 2 Sensor B)

P0020 A Camshaft Position Actuator Circuit (Bank 2)

P0021 A Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)

P0022 A Camshaft Position - Timing O ver-Retarded (Bank 2)

P0023 B Camshaft Position - Actuator Circuit (Bank 2)

P0024 B Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 2)

P0025 B Camshaft Position - Timing O ver-Retarded (Bank 2)

P0026 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1)

P0027 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 1)

P0028 Intake Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)

P0029 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Range/Performance (Bank 2)

P0030 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 1)

P0031 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 1)

P0032 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 1)

P0033 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit

P0034 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low

P0035 Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High

P0036 HO2S Heater Control C ircuit (Bank 1 Sensor 2)

P0037 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 2)

P0038 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 2)

P0039 Turbo/Super Charger Bypass Valve Control Circuit Range/Performance

P0040 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 1/ Bank 2 Sensor 1

P0041 O2 Sensor Signals Swapped Bank 1 Sensor 2/ Bank 2 Sensor 2

P0042 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 3)

P0043 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 1 Sensor 3)

P0044 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1 Sensor 3)

P0045 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit/Open

P0046 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Range/Performance

P0047 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit Low

P0048 Turbo/Super Charger Boost Control Solenoid Circuit High

P0049 Turbo/Super Charger Turbine Overspeed

P0050 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 1)

P0051 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 1)

P0052 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 1)

P0053 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 1)

P0054 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 2)

P0055 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 3)

P0056 HO2S Heater Control Circuit (Bank 2 Sensor 2)

P0057 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 2)

P0058 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 2)

P0059 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 1)

P0060 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 2)

P0061 HO2S Heater Resistance (Bank 2 Sensor 3)

P0062 HO2S Heater Control C ircuit (Bank 2 Sensor 3)

P0063 HO2S Heater Control Circuit Low (Bank 2 Sensor 3)

P0064 HO2S Heater Control Circuit High (Bank 2 Sensor 3)

P0065 Air Assisted Injector Control Range/Performance

P0066 Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low

P0067 Air Assisted Injector Control Circuit High

P0068 MAP/MAF Throttle Position Correlation

P0069 Manifold Absolute Pressure Barometric Pressure Correlation

P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit

P0071 Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance

P0072 Ambient Air Temperature Sensor C ircuit Low

P0073 Ambient Air Temperature Sensor Circuit High

P0074 Ambient Air Temperature Sensor Circuit Intermittent

P0075 Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)

P0076 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1)

P0077 Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 1)

P0078 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 1)

P0079 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1)

P0080 Exhaust Valve C ontrol Solenoid C ircuit High (Bank 1)

P0081 Intake Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2)

P0082 Intake Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2)

P0083 Intake Valve Control Solenoid Circuit High (Bank 2)

P0084 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit (Bank 2)

P0085 Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 2)

P0086 Exhaust Valve C ontrol Solenoid C ircuit High (Bank 2)

P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low

P0088 Fuel Rail/System Pressure - Too High

P0089 Fuel Pressure Regulator 1 Performance

P0090 Fuel Pressure Regulator 1 C ontrol Circuit

P0091 Fuel Pressure Regulator 1 C ontrol Circuit Low

P0092 Fuel Pressure Regulator 1 C ontrol Circuit High

P0093 Fuel System Leak Detected Large Leak

P0094 Fuel System Leak Detected Small Leak

P0095 Intake Air Temperature Sensor 2 C ircuit

P0096 Intake Air Temperature Sensor 2 C ircuit Range/Performance

P0097 Intake Air Temperature Sensor 2 C ircuit Low

P0098 Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit High

P0099 Intake Air Temperature Sensor 2 C ircuit Intermittent/Erratic

P0100 Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction

P0101 Mass or Volume Air Flow Circuit Range/Performance Problem

P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input

P0103 Mass or Volume Air Flow Circuit High Input

P0104 Mass or Volume Air Flow Circuit Intermittent

P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Malfunction

P0106 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem

P0107 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Low Input

P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input

P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent

P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction

P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem

P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input

P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input

P0114 Intake Air Temperature Circuit Intermittent

P0115 Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction

P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance Problem

P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low Input

P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High Input

P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent

P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction

P0121 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem

P0122 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Low Input

P0123 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit High Input

P0124 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Intermittent

P0125 Insufficient Coolant Temperature for Closed Loop Fuel Control; ECT Excessive Time to Closed Loop Fuel Control

P0126 Insufficient Coolant Temperature for Stable Operation

P0128 Coolant Thermostat Malfunction

P0129 Barometric Pressure Too Low

P0130 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)

P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)

P0132 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)

P0133 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 1)

P0134 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 1)

P0135 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)

P0136 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)

P0137 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2)

P0138 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2)

P0139 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 2)

P0140 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)

P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)

P0142 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)

P0143 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 3)

P0144 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 3)

P0145 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 1 Sensor 3)

P0146 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 3)

P0147 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 3)

P0150 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)

P0151 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)

P0152 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 1)

P0153 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 1)

P0154 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 1)

P0155 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)

P0156 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)

P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 2)

P0158 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 2)

P0159 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 2)

P0160 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 2)

P0161 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 2)

P0162 O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)

P0163 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 3)

P0164 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 2 Sensor 3)

P0165 O2 Sensor Circuit Slow Response (Bank 2 Sensor 3)

P0166 O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 2 Sensor 3)

P0167 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 3)

P0170 Fuel Trim Malfunction (Bank 1)

P0171 Fuel Trim too Lean (Bank 1)

P0172 Fuel Trim too Rich (Bank 1)

P0173 Fuel Trim Malfunction (Bank 2)

P0174 Fuel Trim too Lean (Bank 2)

P0175 Fuel Trim too Rich (Bank 2)

P0176 Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction

P0177 Fuel Composition Sensor Circuit Range/Performance

P0178 Fuel Composition Sensor Circuit Low Input

P0179 Fuel Composition Sensor Circuit High Input

P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction

P0181 Fuel Temperature Sensor A Circuit Range/Performance

P0182 Fuel Temperature Sensor A Circuit Low Input

P0183 Fuel Temperature Sensor A Circuit High Input

P0184 Fuel Temperature Sensor A Circuit Intermittent

P0185 Fuel Temperature Sensor B Circuit Malfunction

P0186 Fuel Temperature Sensor B Circuit Range/Performance

P0187 Fuel Temperature Sensor B Circuit Low Input

P0188 Fuel Temperature Sensor B Circuit High Input

P0189 Fuel Temperature Sensor B Circuit Intermittent

P0190 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction

P0191 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P0192 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Low Input

P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit High Input

P0194 Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Intermittent

P0195 Engine Oil Temperature Sensor Malfunction

P0196 Engine Oil Temperature Sensor Range/Performance

P0197 Engine Oil Temperature Sensor Low

P0198 Engine Oil Temperature Sensor High

P0199 Engine Oil Temperature Sensor Intermittent

P0200 Injector Circuit Malfunction

P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1

P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2

P0203 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 3

P0204 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 4

P0205 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 5

P0206 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 6

P0207 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 7

P0208 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 8

P0209 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 9

P0210 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 10

P0211 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 11

P0212 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 12

P0213 Cold Start Injector 1 Malfunction

P0214 Cold Start Injector 2 Malfunction

P0215 Engine Shutoff Solenoid Malfunction

P0216 Injection Timing Control Circuit Malfunction

P0217 Engine Overtemp Condition

P0218 Transmission Over Temperature Condition

P0219 Engine Overspeed Condition

P0220 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Malfunction

P0221 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Range/Performance Problem

P0222 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Low Input

P0223 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit High Input

P0224 Throttle/Petal Position Sensor/Switch B Circuit Intermittent

P0225 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Malfunction

P0226 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Range/Performance Problem

P0227 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Low Input

P0228 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit High Input

P0229 Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent

P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction

P0231 Fuel Pump Secondary Circuit Low

P0232 Fuel Pump Secondary Circuit High

P0233 Fuel Pump Secondary Circuit Intermittent

P0234 Engine Overboost Condition

P0235 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Malfunction

P0236 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Range/Performance

P0237 Turbocharger Boost Sensor A Circuit Low

P0238 Turbocharger Boost Sensor A Circuit High

P0239 Turbocharger Boost Sensor B Malfunction

P0240 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Range/Performance

P0241 Turbocharger Boost Sensor B Circuit Low

P0242 Turbocharger Boost Sensor B Circuit High

P0243 Turbocharger Wastegate Solenoid A Malfunction

P0244 Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance

P0245 Turbocharger Wastegate Solenoid A Low

P0246 Turbocharger Wastegate Solenoid A High

P0247 Turbocharger Wastegate Solenoid B Malfunction

P0248 Turbocharger Wastegate Solenoid B Range/Performance

P0249 Turbocharger Wastegate Solenoid B Low

P0250 Turbocharger Wastegate Solenoid B High

P0251 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)

P0252 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)

P0253 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Low (Cam/Rotor/Injector)

P0254 Injection Pump Fuel Metering Control "A" High (Cam/Rotor/Injector)

P0255 Injection Pump Fuel Metering Control "A" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)

P0256 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Malfunction (Cam/Rotor/Injector)

P0257 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Range/Performance (Cam/Rotor/Injector)

P0258 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Low (Cam/Rotor/Injector)

P0259 Injection Pump Fuel Metering Control "B" High (Cam/Rotor/Injector)

P0260 Injection Pump Fuel Metering Control "B" Intermittent (Cam/Rotor/Injector)

P0261 Cylinder 1 Injector Circuit Low

P0262 Cylinder 1 Injector Circuit High

P0263 Cylinder 1 Contribution/Balance Fault

P0264 Cylinder 2 Injector Circuit Low

P0265 Cylinder 2 Injector Circuit High

P0266 Cylinder 2 Contribution/Balance Fault

P0267 Cylinder 3 Injector Circuit Low

P0268 Cylinder 3 Injector Circuit High

P0269 Cylinder 3 Contribution/Balance Fault

P0270 Cylinder 4 Injector Circuit Low

P0271 Cylinder 4 Injector Circuit High

P0272 Cylinder 4 Contribution/Balance Fault

P0273 Cylinder 5 Injector Circuit Low

P0274 Cylinder 5 Injector Circuit High

P0275 Cylinder 5 Contribution/Balance Fault

P0276 Cylinder 6 Injector Circuit Low

P0277 Cylinder 6 Injector Circuit High

P0278 Cylinder 6 Contribution/Balance Fault

P0279 Cylinder 7 Injector Circuit Low

P0280 Cylinder 7 Injector Circuit High

P0281 Cylinder 7 Contribution/Balance Fault

P0282 Cylinder 8 Injector Circuit Low

P0283 Cylinder 8 Injector Circuit High

P0284 Cylinder 8 Contribution/Balance Fault

P0285 Cylinder 9 Injector Circuit Low

P0286 Cylinder 9 Injector Circuit High

P0287 Cylinder 9 Contribution/Balance Fault

P0288 Cylinder 10 Injector Circuit Low

P0289 Cylinder 10 Injector Circuit High

P0290 Cylinder 10 Contribution/Balance Fault

P0291 Cylinder 11 Injector Circuit Low

P0292 Cylinder 11 Injector Circuit High

P0293 Cylinder 11 Contribution/Balance Fault

P0294 Cylinder 12 Injector Circuit Low

P0295 Cylinder 12 Injector Circuit High

P0296 Cylinder 12 Contribution/Range Fault

P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected

P0301 Cylinder 1 Misfire Detected

P0302 Cylinder 2 Misfire Detected

P0303 Cylinder 3 Misfire Detected

P0304 Cylinder 4 Misfire Detected

P0305 Cylinder 5 Misfire Detected

P0306 Cylinder 6 Misfire Detected

P0307 Cylinder 7 Misfire Detected

P0308 Cylinder 8 Misfire Detected

P0309 Cylinder 9 Misfire Detected

P0310 Cylinder 10 Misfire Detected

P0311 Cylinder 11 Misfire Detected

P0312 Cylinder 12 Misfire Detected

P0320 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Malfunction

P0321 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance

P0322 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit No Signal

P0323 Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Intermittent

P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank 1 or Single Sensor)

P0326 Knock Sensor 1 Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)

P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)

P0328 Knock Sensor 1 Circuit High Input (Bank 1 or Single Sensor)

P0329 Knock Sensor 1 Circuit Intermittent (Bank 1 or Single Sensor)

P0330 Knock Sensor 2 Circuit Malfunction (Bank 2)

P0331 Knock Sensor 2 Circuit Range/Performance (Bank 2)

P0332 Knock Sensor 2 Circuit Low Input (Bank 2)

P0333 Knock Sensor 2 Circuit High Input (Bank 2)

P0334 Knock Sensor 2 Circuit Intermittent (Bank 2)

P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction

P0336 Crankshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance

P0337 Crankshaft Position Sensor A Circuit Low Input

P0338 Crankshaft Position Sensor A Circuit High Input

P0339 Crankshaft Position Sensor A Circuit Intermittent

P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction

P0341 Camshaft Position Sensor Circuit Range/Performance

P0342 Camshaft Position Sensor Circuit Low Input

P0343 Camshaft Position Sensor Circuit High Input

P0344 Camshaft Position Sensor Circuit Intermittent

P0350 Ignition Coil Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0351 Ignition Coil A Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0354 Ignition Coil D Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0355 Ignition Coil E Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0356 Ignition Coil F Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0357 Ignition Coil G Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0358 Ignition Coil H Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0359 Ignition Coil I Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0360 Ignition Coil J Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0361 Ignition Coil K Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0362 Ignition Coil L Primary/Secondary Circuit Malfunction

P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction

P0371 Timing Reference High Resolution Signal A Too Many Pulses

P0372 Timing Reference High Resolution Signal A Too Few Pulses

P0373 Timing Reference High Resolution Signal A Intermittent/Erratic Pulses

P0374 Timing Reference High Resolution Signal A No Pulses

P0375 Timing Reference High Resolution Signal B Malfunction

P0376 Timing Reference High Resolution Signal B Too Many Pulses

P0377 Timing Reference High Resolution Signal B Too Few Pulses

P0378 Timing Reference High Resolution Signal B Intermittent/Erratic Pulses

P0379 Timing Reference High Resolution Signal B No Pulses

P0380 Glow Plug/Heater Circuit "A" Malfunction

P0381 Glow Plug/Heater Indicator Circuit Malfunction

P0382 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction

P0385 Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction

P0386 Crankshaft Position Sensor B Circuit Range/Performance

P0387 Crankshaft Position Sensor B Circuit Low Input

P0388 Crankshaft Position Sensor B Circuit High Input

P0389 Crankshaft Position Sensor B Circuit Intermittent

P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction

P0401 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected

P0402 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected

P0403 Exhaust Gas Recirculation Circuit Malfunction

P0404 Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance

P0405 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low

P0406 Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit High

P0407 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit Low

P0408 Exhaust Gas Recirculation Sensor B Circuit High

P0410 Secondary Air Injection System Malfunction

P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected

P0412 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Malfunction

P0413 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Open

P0414 Secondary Air Injection System Switching Valve A Circuit Shorted

P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction

P0416 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Open

P0417 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Shorted

P0418 Secondary Air Injection System Relay "A" Circuit Malfunction

P0419 Secondary Air Injection System Relay "B" Circuit Malfunction

P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0421 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0422 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0423 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0424 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 1)

P0426 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 1)

P0427 Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 1)

P0428 Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 1)

P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0431 Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0432 Main Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0433 Heated Catalyst Efficiency Below Threshold (Bank 2)

P0434 Heated Catalyst Temperature Below Threshold (Bank 2)

P0436 Catalyst Temperature Sensor Range/Performance (Bank 2)

P0437 Catalyst Temperature Sensor Low Input (Bank 2)

P0438 Catalyst Temperature Sensor High Input (Bank 2)

P0440 Evaporative Emission Control System Malfunction

P0441 Evaporative Emission Control System Incorrect Purge Flow

P0442 Evaporative Emission Control System Leak Detected (small leak)

P0443 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Malfunction

P0444 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open

P0445 Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Shorted

P0446 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Malfunction

P0447 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Open

P0448 Evaporative Emission Control System Vent Control Circuit Shorted

P0449 Evaporative Emission Control System Vent Valve/Solenoid Circuit Malfunction

P0450 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Malfunction

P0451 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Range/Performance

P0452 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Low Input

P0453 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor High Input

P0454 Evaporative Emission Control System Pressure Sensor Intermittent

P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross leak)

P0460 Fuel Level Sensor Circuit Malfunction

P0461 Fuel Level Sensor Circuit Range/Performance

P0462 Fuel Level Sensor Circuit Low Input

P0463 Fuel Level Sensor Circuit High Input

P0464 Fuel Level Sensor Circuit Intermittent

P0465 Purge Flow Sensor Circuit Malfunction

P0466 Purge Flow Sensor Circuit Range/Performance

P0467 Purge Flow Sensor Circuit Low Input

P0468 Purge Flow Sensor Circuit High Input

P0469 Purge Flow Sensor Circuit Intermittent

P0470 Exhaust Pressure Sensor Malfunction

P0471 Exhaust Pressure Sensor Range/Performance

P0472 Exhaust Pressure Sensor Low

P0473 Exhaust Pressure Sensor High

P0474 Exhaust Pressure Sensor Intermittent

P0475 Exhaust Pressure Control Valve Malfunction

P0476 Exhaust Pressure Control Valve Range/Performance

P0477 Exhaust Pressure Control Valve Low

P0478 Exhaust Pressure Control Valve High

P0479 Exhaust Pressure Control Valve Intermittent

P0480 Cooling Fan 1 Control Circuit Malfunction

P0481 Cooling Fan 2 Control Circuit Malfunction

P0482 Cooling Fan 3 Control Circuit Malfunction

P0483 Cooling Fan Rationality Check Malfunction

P0484 Cooling Fan Circuit Over Current

P0485 Cooling Fan Power/Ground Circuit Malfunction

P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction

P0501 Vehicle Speed Sensor Range/Performance

P0502 Vehicle Speed Sensor Low Input

P0503 Vehicle Speed Sensor Intermittent/Erratic/High

P0505 Idle Control System Malfunction

P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected

P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected

P0510 Closed Throttle Position Switch Malfunction

P0520 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Malfunction

P0521 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance

P0522 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Low Voltage

P0523 Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit High Voltage

P0530 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Malfunction

P0531 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P0532 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input

P0533 A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit High Input

P0534 Air Conditioner Refrigerant Charge Loss

P0550 Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction

P0551 Power Steering Pressure Sensor Circuit Range/Performance

P0552 Power Steering Pressure Sensor Circuit Low Input

P0553 Power Steering Pressure Sensor Circuit High Input

P0554 Power Steering Pressure Sensor Circuit Intermittent

P0560 System Voltage Malfunction

P0561 System Voltage Unstable

P0562 System Voltage Low

P0562 A/C pressure sensor low voltage(Chrysler)

P0563 System Voltage High

P0565 Cruise Control On Signal Malfunction

P0566 Cruise Control Off Signal Malfunction

P0567 Cruise Control Resume Signal Malfunction

P0568 Cruise Control Set Signal Malfunction

P0569 Cruise Control Coast Signal Malfunction

P0570 Cruise Control Accel Signal Malfunction

P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction

P0572 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Low

P0573 Cruise Control/Brake Switch A Circuit High

P0574 Cruise Control Related Malfunction

P0575 Cruise Control Related Malfunction

P0576 Cruise Control Related Malfunction

P0576 Cruise Control Related Malfunction

P0578 Cruise Control Related Malfunction

P0579 Cruise Control Related Malfunction

P0580 Cruise Control Related Malfunction

P0600 Serial Communication Link Malfunction

P0601 Control Module Read Only Memory(ROM)

P0602 Control Module Programming Error

P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error

P0604 Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error

P0605 Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error

P0606 PCM Processor Fault

P0608 Control Module VSS Output "A" Malfunction

P0609 Control Module VSS Output "B" Malfunction

P0620 Generator Control Circuit Malfunction

P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction

P0622 Generator Field "F" Control Circuit Malfunction

P0650 Malfunction Indicator Lamp (MIL) Control Circuit Malfunction

P0654 Engine RPM Output Circuit Malfunction

P0655 Engine Hot Lamp Output Control Circuit Malfucntion

P0656 Fuel Level Output Circuit Malfunction

P0700 Transmission Control System Malfunction

P0701 Transmission Control System Range/Performance

P0702 Transmission Control System Electrical

P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction

P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction

P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)

P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance

P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input

P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input

P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent

P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction

P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance

P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input

P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input

P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent

P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction

P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance

P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal

P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent

P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low

P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction

P0721 Output Speed Sensor Range/Performance

P0722 Output Speed Sensor No Signal

P0723 Output Speed Sensor Intermittent

P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High

P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction

P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance

P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal

P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent

P0730 Incorrect Gear Ratio

P0731 Gear 1 Incorrect ratio

P0732 Gear 2 Incorrect ratio

P0733 Gear 3 Incorrect ratio

P0734 Gear 4 Incorrect ratio

P0735 Gear 5 Incorrect ratio

P0736 Reverse incorrect gear ratio

P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction

P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off

P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On

P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical

P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent

P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction

P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off

P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On

P0748 Pressure Control Solenoid Electrical

P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent

P0750 Shift Solenoid A Malfunction

P0751 Shift Solenoid A Performance or Stuck Off/1-2 Shift Solenoid Valve Performance

P0752 Shift Solenoid A Stuck On

P0753 Shift Solenoid A Electrical/1-2 Shift Solenoid Circuit Electrical

P0754 Shift Solenoid A Intermittent

P0755 Shift Solenoid B Malfunction

P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off/2-3 Shift Solenoid Valve Performance

P0757 Shift Solenoid B Stuck On

P0758 Shift Solenoid B Electrical/2-3 Shift Solenoid Circuit Electrical

P0759 Shift Solenoid B Intermittent

P0760 Shift Solenoid C Malfunction

P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off

P0762 Shift Solenoid C Stuck On

P0763 Shift Solenoid C Electrical

P0764 Shift Solenoid C Intermittent

P0765 Shift Solenoid D Malfunction

P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off

P0767 Shift Solenoid D Stuck On

P0768 Shift Solenoid D Electrical

P0769 Shift Solenoid D Intermittent

P0770 Shift Solenoid E Malfunction

P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off

P0772 Shift Solenoid E Stuck On

P0773 Shift Solenoid E Electrical

P0774 Shift Solenoid E Intermittent

P0775 Pressure Control Solenoid B Malfunction

P0776 Pressure Control Solenoid B Performance

P0777 Pressure Control Solenoid B Stuck On

P0778 Pressure Control Solenoid B Electrical

P0779 Pressure Control Solenoid B Intermittent

P0780 Shift Malfunction

P0781 1-2 Shift Malfunction

P0782 2-3 Shift Malfunction

P0783 3-4 Shift Malfunction

P0784 4-5 Shift Malfunction

P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction/ 3-2 Shift Solenoid Circuit Electrical

P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance

P0787 Shift/Timing Solenoid Low

P0788 Shift/Timing Solenoid High

P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent

P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction

P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction

P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction

P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction

P1100 MAF Sensor Intermittent/ Check of all OBDII Systems Not Complete

P1101 MAF Sensor Out Of Self Test Range./KOER Not Able To Complete KOER Aborted

P1102 MAF Sensor In Range But Lower Than Expected

P1103 MAF Sensor In Range But Higher Than Expected

P1104 MAF Ground Malfunction

P1105 Dual Alternator Upper Fault

P1106 Dual Alternator Lower Fault/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage

P1107 Dual Alternator Lower Circuit Malfunction/ Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage

P1108 Dual Alternator Battery Lamp Circuit Malfunction

P1109 IAT - B Sensor Intermittent

P1110 IAT Sensor (D/C) Open/Short

P1111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage

P1112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage

P1113 IAT Sensor Open/Short

P1114 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage/IAT - B Circuit Low Input

P1115 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Intermittent High Voltage/IAT - B Circuit High Input

P1116 Engine Coolant sensor out of range/ECT Sensor Out Of Self Test Range

P1117 Engine Coolant Sensor intermittent/ECT Sensor Intermittent

P1118 Manifold Absolute Temperature Circuit Low Input

P1119 Manifold Absolute Temperature Circuit High Input

P1120 Throttle position sensor out of range

P1121 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent High Voltage

P1122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Intermittent Low Voltage

P1123 Throttle Position Sensor In Range But Higher Than Expected

P1124 Throttle Position Sensor Out Of Self Test Range

P1125 Throttle position sensor intermittent

P1126 Throttle Position (Narrow Range) Sensor Circuit Malfunction

P1127 Exhaust Not Warm, Downstream O2 Sensor

P1128 Upstream Heated O2 Sensors Swapped

P1129 Downstream Heated O2 Sensors Swapped

P1130 Lack Of HO2S Switch - Adaptive Fuel At Limit

P1131 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean

P1132 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Rich

P1133 HO2S Insufficient Switching Sensor 1

P1134 HO2S Transition Time Ratio Sensor 1

P1135 Pedal Position Sensor A Circuit Intermittent

P1136 Fan Control Circuit Malfunction

P1137 Lack Of HO2S Switch - Sensor Indicates Lean

P1138 Lack Of HO2S12 Switch - Sensor Indicates Rich

P1139 Water In Fuel Indicator Circuit Malfunction

P1140 Water In Fuel Condition

P1141 Fuel Restriction Indicator Circuit Malfunction

P1142 Fuel Restriction Condition

P1143 Air Assist Control Valve Range/Performance

P1144 Air Assist Control Valve Circuit Malfunction

P1150 Lack Of HO2S21 Switch - Adaptive Fuel At Limit

P1151 Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates Lean

P1152 Lack Of HO2S21 Switch - Sensor Indicates Rich

P1153 Bank 2 Fuel Control Shifted Lean

P1154 Bank 2 Fuel Control Shifted Rich

P1155 Alternative Fuel Controller

P1156 Fuel Select Switch Malfunction

P1157 Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates Lean

P1158 Lack Of HO2S22 Switch - Sensor Indicates Rich

P1159 Fuel Stepper Motor Malfunction

P1167 Invalid Test,throttle not depressed

P1168 Fuel Rail Sensor In-Range Low Failure

P1169 Fuel Rail Sensor In-Range High Failure

P1170 ESO - Engine Shut Off Solenoid Fault

P1171 Rotor Sensor Fault

P1172 Rotor Control Fault

P1173 Rotor Calibration Fault

P1174 Cam Sensor Fault

P1175 Cam Control Fault

P1176 Cam Calibration Fault

P1177 Synchronization Fault

P1178 ( open )

P1180 Fuel Delivery System Malfunction - Low

P1181 Fuel Delivery System Malfunction - High

P1182 Fuel Shut Off Solenoid Malfunction

P1183 Engine Oil Temperature Circuit Malfunction

P1184 Engine Oil Temperature Out Of Self Test Range

P1185 FTS High - Fuel Pump Temperature Sensor High

P1186 FTS Low - Fuel Pump Temperature Sensor Low

P1187 Variant Selection

P1188 Calibration Memory Fault

P1189 Pump Speed Signal Fault

P1190 Calibration Resistor Out Of Range

P1191 Key Line Voltage

P1192 Voltage External

P1193 EGR Drive Overcurrent

P1194 ECU A/D Converter

P1195 SCP HBCC Failed To Initialize

P1196 Key Off Voltage High

P1197 Key Off Voltage Low

P1198 Pump Rotor Control Underfueling

P1199 Fuel Level Input Circuit Low

P1200 Injector Control Circuit

P1201 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #1

P1202 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #2

P1203 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #3

P1204 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #4

P1205 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #5

P1206 Injector Circuit Open / Shorted - Cylinder #6

P1209 Injector Control Pressure System Fault

P1210 Injector Control Pressure Above Expected Level

P1211 Injector Control Pressure Sensor Above / Below Desired

P1212 Injector Control Pressure Not Detected During Crank

P1213 Start Injector Circuit Malfunction

P1214 Pedal Position Sensor B Circuit Intermittent

P1215 Pedal Position Sensor C Circuit Low Input

P1216 Pedal Position Sensor C Circuit High Input

P1217 Pedal Position Sensor C Circuit Intermittent

P1218 CID High

P1219 CID Low

P1220 Series Throttle Control System Malfunction

P1221 Traction Control System Malfunction

P1222 Traction Control Output Circuit Malfunction

P1223 Pedal Demand Sensor B Circuit High Input

P1224 Throttle Position Sensor B Out Of Self Test Range

P1225 Needle Lift Sensor Malfunction

P1226 Control Sleeve Sensor Malfunction

P1227 Wastegate Failed Closed (Over Pressure)

P1228 Wastegate Failed Open (Under Pressure)

P1229 Intercooler Pump Driver Fault

P1230 Fuel Pump Low Speed Malfunction

P1231 Fuel Pump Secondary Circuit Low, High Speed

P1232 Fuel Pump Speed Primary Circuit Malfunction

P1233 Fuel Pump Driver Module Off Line

P1234 Fuel Pump Driver Module Off Line

P1235 Fuel Pump Control Out Of Range

P1236 Fuel Pump Control Out Of Range

P1237 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction

P1238 Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction

P1239 Speed Fuel Pump Positive Feed Fault

P1240 Sensor Power Supply Malfunction

P1241 Sensor Power Supply Low Input

P1242 Sensor Power Supply High Input

P1243 Second Fuel Pump Faulty or Ground Fault

P1244 Alternator Load Input Failed High

P1245 Alternator Load Input Failed Low

P1246 Alternator Load Input Failed

P1247 Turbo Boost Pressure Low

P1248 Turbo Boost Pressure Not Detected

P1249 Wastegate Control Valve Performance

P1250 PRC Solenoid Circuit Malfunction

P1251 Air Mixture Solenoid Circuit Malfunction

P1252 Pedal Correlation PDS1 and LPDS High

P1253 Pedal Correlation PDS1 and LPDS Low

P1254 Pedal Correlation PDS2 and LPDS High

P1255 Pedal Correlation PDS2 and LPDS Low

P1256 Pedal Correlation PDS1 and HPDS

P1257 Pedal Correlation PDS2 and HPDS

P1258 Pedal Correlation PDS1 and PDS2

P1259 Immobilizer to PCM Signal Error

P1260 THEFT Detected, Vehicle Immobilzed

P1261 Cylinder #1 High To Low Side Short

P1262 Cylinder #2 High To Low Side Short

P1263 Cylinder #3 High To Low Side Short

P1264 Cylinder #4 High To Low Side Short

P1265 Cylinder #5 High To Low Side Short

P1266 Cylinder #6 High To Low Side Short

P1267 Cylinder #7 High To Low Side Short

P1268 Cylinder #8 High To Low Side Short

P1269 Immobilizer Code Not Programmed

P1270 Engine RPM Or Speed Limiter Reached

P1271 Cylinder #1 High To Low Side Open

P1272 Cylinder #2 High To Low Side Open

P1273 Cylinder #3 High To Low Side Open

P1274 Cylinder #4 High To Low Side Open

P1275 Cylinder #5 High To Low Side Open

P1276 Cylinder #6 High To Low Side Open

P1277 Cylinder #7 High To Low Side Open

P1278 Cylinder #8 High To Low Side Open

P1280 Injection Control Pressure Out Of Range Low

P1281 Injection Control Pressure Out Of Range High

P1282 Excessive Injection Control Pressure

P1283 IPR Circuit Failure

P1284 Aborted KOER - ICP Failure

P1285 Cylinder head over temp sensed

P1286 Fuel Pulse In Range But Lower Than Expected

P1287 Fuel Pulse In Range But Higher Than Expected

P1288 Cylinder Head Temp Sensor Out Of Self Test Range

P1289 Cylinder Head Temp Sensor High Input

P1290 Cylinder Head Temp Sensor Low Input

P1291 Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 1

P1292 Injector High Side Short To GND Or VBATT - Bank 2

P1293 Injector High Side Open - Bank 1

P1294 Injector High Side Open - Bank 2/Target idle not reached

P1295 Multi-faults - Bank 1 - With Low Side Shorts

P1296 Multi-faults - Bank 2 - With Low Side Shorts

P1297 Injector High Sides Shorted Together

P1298 IDM Failure

P1299 Cylinder Head Overtemperature Protection Active

P1300 Boost Calibration Fault

P1301 Boost Calibration High

P1302 Boost Calibration Low

P1303 EGR Calibration Fault

P1304 EGR Calibration High

P1305 EGR Calibration Low

P1306 Kickdown Relay Pull - In Circuit Fault

P1307 Kickdown Relay Hold Circuit Fault

P1308 A/C Clutch Circuit Fault

P1309 Misfire Monitor AICE Chip Fault

P1313 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 1

P1314 Misfire Rate Catalyst Damage Fault - Bank 2

P1315 Persistent Misfire

P1316 Injector Circuit / IDM Codes Detected

P1317 Injector Circuit / IDM Codes Not Updated

P1336 Crank / Cam Sensor Range / Performance

P1340 Camshaft Position Sensor B Circuit Malfunction

P1341 Camshaft Position Sensor B Range / Performance

P1345 SGC (Cam Position) Sensor Circuit Malfunction/ Crankshaft Position - Camshaft Position Correlation

P1346 Fuel Level Sensor B Circuit Malfunction

P1347 Fuel Level Sensor B Range / Performance

P1348 Fuel Level Sensor B Circuit Low

P1349 Fuel Level Sensor B Circuit High

P1350 Fuel Level Sensor B Intermittent/Bypass Line Monitor

P1351 IDM Input Circuit Malfunction/ Ignition Coil Control Circuit High Voltage

P1352 Ignition Coil A Primary Circuit Malfunction

P1353 Ignition Coil B Primary Circuit Malfunction

P1354 Ignition Coil C Primary Circuit Malfunction

P1355 Ignition Coil D Primary Circuit Malfunction

P1360 Ignition Coil A Secondary Circuit Malfunction

P1361 Ignition Control (IC) Circuit Low Voltage

P1362 Ignition Coil C Secondary Circuit Malfunction

P1363 Ignition Coil D Secondary Circuit Malfunction

P1364 Ignition Coil Primary Circuit Failure

P1365 Ignition Coil Secondary Circuit Failure

P1366 Ignition Spare

P1367 Ignition Spare

P1368 Ignition Spare

P1369 Engine Temperature Light Monitor Failure

P1370 Insufficient RMP Increase During Spark Test

P1371 Ignition Coil - Cylinder 1 - Early Activation Fault

P1372 Ignition Coil - Cylinder 2 - Early Activation Fault

P1373 Ignition Coil - Cylinder 3 - Early Activation Fault

P1374 Crankshaft Position (CKP)/Ignition Coil - Cylinder 4 - Early Activation Fault

P1375 Ignition Coil - Cylinder 5 - Early Activation Fault

P1376 Ignition Coil - Cylinder 6 - Early Activation Fault

P1380 Misfire Detected - Rough Road Data Not Available

P1381 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #1 )/ Misfire Detected - No Communication with BCM

P1382 Variable Cam Timing Solenoid #1 Circuit Malfunction

P1383 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #1 )

P1384 VVT Solenoid A Malfunction

P1385 Variable Cam Timing Solenoid B Malfunction

P1386 Variable Cam Timing Overadvanced (Bank #2 )

P1387 Variable Cam Timing Solenoid #2 Circuit Malfunction

P1388 Variable Cam Timing Overretarded (Bank #2 )

P1389 Glow Plug Circuit High Side Low Input

P1390 Octane Adjust Pin Out Of Self Test Range

P1391 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #1 )

P1392 Glow Plug Circuit High Input (Bank #1 )

P1393 Glow Plug Circuit Low Input (Bank #2 )

P1394 Glow Plug Circuit High Input (Bank #2 )

P1395 Glow Plug Monitor Fault (Bank #1 )

P1396 Glow Plug Monitor Fault (Bank #2 )

P1397 System Voltage Out Of Self Test Range

P1398 VVT Solenoid B Circuit High Input

P1399 Glow Plug Circuit High Side, High Input

P1400 DPFE Circuit Low Input

P1401 DPFE Circuit High Input

P1402 EGR Metering Orifice Restricted

P1403 DPFE Sensor Hoses Reversed

P1404 IAT - B Circuit Malfunction/ Exhaust Gas Recirculation Closed Position Performance

P1405 Exhaust Gas Recirculation Sensor Circuit High

P1406 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position Sensor Performance

P1407 EGR No Flow Detected

P1408 EGR Flow Out Of Self Test Range

P1409 EVR Control Circuit Malfunction

P1411 SAI System Incorrect Downstream Flow Detected

P1413 SAI System Monitor Circuit Low Input

P1414 SAI System Monitor Circuit High Input

P1415 Air Pump Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 1

P1416 Port Air Circuit Malfunction/ (AIR) System Bank 2

P1417 Port Air Relief Circuit Malfunction

P1418 Split Air #1 Circuit Malfunction

P1419 Split Air #2 Circuit Malfunction

P1420 Catalyst Temperature Sensor Failure

P1421 Catalyst Damage

P1422 EGI Temperature Sensor Failure

P1423 EGI Functionality Test Failed

P1424 EGI Glow Plug Primary Failure

P1425 EGI Glow Plug Secondary Failure

P1426 EGI Mini - MAF Failed Out Of Range

P1427 EGI Mini - MAF Failed Short Circuit

P1428 EGI Mini - MAF Failed Open Circuit

P1429 Electric Air Pump Primary Failure

P1430 Electric Air Pump Secondary Failure

P1433 A/C Refrigerant Temperature Circuit Low

P1434 A/C Refrigerant Temperature Circuit High

P1435 A/C Refrigerant Temperature Circuit Range/Performance

P1436 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Low

P1437 A/C Evaporator Air Temperature Circuit High

P1438 A/C Evaporator Air Temperature Circuit Range/Performance

P1439 Floor Temperature Switch Circuit Malfunction

P1440 Purge Valve Stuck Open

P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Chevrolet Only

P1441 Evaporative Emission (EVAP) System Flow During Non-Purge Oldsmobile Only

P1442 Evaporative Emission Control System Leak Detected

P1443 Evaporative Emission Control System Control Valve

P1444 Purge Flow Sensor Circuit Low Input

P1445 Purge Flow Sensor Circuit High Input

P1446 Evaporative Vac Solenoid Circuit Malfunction

P1447 ELC System Closure Valve Flow Fault

P1448 ELC System 2 Fault

P1449 Evaporative Check Solenoid Circuit Malfunction

P1450 Unable To Bleed Up Fuel Tank Vacuum

P1451 Evap Emission Control Sys Vent Control Valve Circuit

P1452 Unable To Bleed - Up Vacuum in Tank

P1453 Fuel Tank Pressure Relief Valve Malfunction

P1454 Evaporative System Vacuum Test Malfunction

P1455 Evap Emission Control Sys Leak Detected (Gross Leak/No Flow)

P1456 Fuel Tank Temperature Sensor Circuit Malfunction

P1457 Unable To Pull Vacuum In Tank

P1460 Wide open throttle A/C cutoff relay circuit

P1461 A/C pressure sensor circuit voltage low

P1462 A/C pressure sensor circuit voltage high

P1463 A/C Pressure Sensor Insufficient Pressure Change

P1464 A/C Demand Out of Self Test Range

P1465 A/C Relay Circuit Malfunction

P1466 A/C Refrigerant Temperature Sensor/Circuit Malfunction

P1467 A/C Compressor Temperature Sensor Malfunction

P1468 SSPOD Open Circuit or Closed Circuit Fault

P1469 Low A/C Cycling Period

P1470 A/C Cycling Period Too Short

P1471 Electrodrive Fan 1 Operational Failure (Driver Side)

P1472 Electrodrive Fan 2 Operational Failure (Passenger Side)

P1473 Fan Secondary High With Fan(s) Off

P1474 Low Fan Control Primary Circuit Malfunction

P1475 Fan Relay (Low) Circuit Malfunction

P1476 Fan Relay (High) Circuit Malfunction

P1477 Additional Fan Relay Circuit Malfunction

P1478 Cooling Fan Driver Fault

P1479 High Fan Control Primary Circuit Malfunction

P1480 Fan Secondary Low with Low Fan On

P1481 Fan Secondary Low With High Fan On

P1482 SCP

P1483 Power To Fan Circuit Overcurrent

P1484 Open Power To Ground VCRM

P1485 EGRV Circuit Malfunction

P1486 EGRA Circuit Malfunction

P1487 EGRCHK Solenoid Circuit Malfunction

P1490 Secondary Air Relief Solenoid Circuit Malfunction

P1491 Secondary Switch Solenoid Circuit Malfunction

P1492 APLSOL Solenoid Circuit Malfunction

P1493 RCNT Solenoid Circuit Malfunction

P1494 SPCUT Solenoid Circuit Malfunction

P1495 TCSPL Solenoid Circuit Malfunction

P1500 Vehicle Speed Sensor Intermittent

P1501 Vehicle Speed Sensor Out Of Self Test Range

P1502 Vehicle Speed Sensor Intermittent Malfunction

P1503 Auxillary Speed Sensor Fault

P1504 Idle Air Control Circuit Malfunction

P1505 Idle Air Control System At Adaptive Clip

P1506 Idle Air Control Overspeed Error

P1507 Idle Air Control Underspeed Error

P1508 Idle Control System Circuit Open

P1509 Idle Control System Circuit Shorted

P1510 Idle Signal Circuit Malfunction

P1511 Idle Switch (Electric Control Throttle) Circuit Malfunction

P1512 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Closed

P1513 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Closed

P1514 High Load Neutral/Drive Fault

P1515 Electric Current Circuit Malfunction

P1516 IMRC Input Error (Bank 1)

P1517 IMRC Input Error (Bank 2)

P1518 Intake Manifold Runner Control (Stuck Open)

P1519 Intake Manifold Runner Control (Stuck Closed)

P1520 Intake Manifold Runner Control Circuit Malfunction

P1521 Variable Intake Solenoid #1 Circuit Malfunction

P1522 Variable Intake Solenoid #2 Circuit Malfunction

P1523 IVC Solenoid Circuit Malfunction

P1524 Variable Intake Solenoid System

P1525 Air Bypass Valve System

P1526 Air Bypass System

P1527 Accelerate Warmup Solenoid Circuit Malfunction

P1528 Subsidiary Throttle Valve Solenoid Circuit Malfunction

P1529 SCAIR Solenoid Circuit Malfunction

P1530 A/C Clutch Circuit Malfunction

P1531 Invalid Test - Accelerator Pedal Movement

P1532 IMCC Circuit Malfunction, Bank B

P1533 AAI Circuit Malfunction

P1534 Inertia Switch Activated

P1535 Blower Fan Speed Circuit Range/Performance

P1536 Parking Brake Switch Circuit Failure

P1537 Intake Manifold Runner Control (Bank 1) Stuck Open

P1538 Intake Manifold Runner Control (Bank 2) Stuck Open

P1539 Power To A/C Clutch Circuit Overcurrent

P1540 Air Bypass Valve Circuit Malfunction

P1549 IMCC Circuit Malfunction, Bank B

P1550 PSPS Out Of Self Test Range

P1565 Speed Control Command Switch Out of Range High

P1566 Speed Control Command Switch Out of Range Low

P1567 Speed Control Output Circuit Continuity

P1568 Speed Control Unable to Hold Speed

P1571 Brake Switch Malfunction

P1572 Brake Pedal Switch Circuit Malfunction

P1573 Throttle Position Not Available

P1574 Throttle Position Sensor Disagreement btwn Sensors

P1575 Pedal Position Out of Self Test Range

P1576 Pedal Position Not Available

P1577 Pedal Position Sensor Disagreement btwn Sensors

P1578 ETC Power Less Than Demand

P1579 ETC In Power Limiting Mode

P1580 Electronic Throttle Monitor PCM Override

P1581 Electronic Throttle Monitor Malfunction

P1582 Electronic Throttle Monitor Data Available

P1583 Electronic Throttle Monitor Cruise Disable

P1584 TCU Detected IPE Circuit Malfunction

P1585 Throttle Control Unit Malfunction

P1586 Throttle Control Unit Throttle Position Malfunction

P1587 Throttle Control Unit Modulated Command Malfunction

P1588 Throttle Control Unit Detected Loss of Return Spring

P1589 TCU Unable To Control Desired Throttle Angle

P1600 Loss of KAM Power; Open Circuit

P1601 ECM/TCM Serial Communication Error

P1602 Immobilizer/ECM Communication Error

P1603 EEPROM Malfunction

P1604 Code Word Unregestered

P1605 Keep Alive Memory Test Failure

P1606 ECM Control Relay O/P Circuit Malfunction

P1607 MIL O/P Circuit Malfunction

P1608 Internal ECM Malfunction

P1609 Diagnostic Lamp Driver Fault

P1610 SBDS Interactive Codes

P1611 SBDS Interactive Codes

P1612 SBDS Interactive Codes

P1613 SBDS Interactive Codes

P1614 SBDS Interactive Codes

P1615 SBDS Interactive Codes

P1616 SBDS Interactive Codes

P1617 SBDS Interactive Codes

P1618 SBDS Interactive Codes

P1619 SBDS Interactive Codes

P1620 SBDS Interactive Codes

P1621 Control Module Long Term Memory Performance/ Immobilizer Code Words Do Not Match

P1622 Immobilizer ID Does Not Match

P1623 Immobilizer Code Word/ID Number Write Failure

P1624 Anti Theft System

P1625 B+ Supply To VCRM Fan Circuit Malfunction

P1626 Theft Deterrent Fuel Enable Signal Not Received/ B+ Supply To VCRM A/C Circuit Malfunction

P1627 Module Supply Voltage Out Of Range

P1628 Module Ignition Supply Input Malfunction

P1629 Internal Voltage Regulator Malfunction

P1630 Internal Vref Malfunction

P1631 Theft Deterrent Start Enable Signal Not Correct/ Main Relay Malfunction (Power Hold)

P1632 Smart Alternator Faults Sensor/Circuit Malfunction

P1633 KAM Voltage Too Low

P1634 Data Output Link Circuit Failure

P1635 Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range

P1636 Inductive Signature Chip Communication Error

P1637 Can Link ECM/ABSCM Circuit / Network Malfunction

P1638 Can Link ECM/INSTM Circuit / Network Malfunction

P1639 Vehicle ID Block Corrupted or Not Programmed

P1640 Powertrain DTCs Available in Another Module

P1641 Fuel Pump Primary Circuit Failure

P1642 Fuel Pump Monitor Circuit High Input

P1643 Fuel Pump Monitor Circuit Low Input

P1644 Fuel Pump Speed Control Circuit Malfunction

P1645 Fuel Pump Resistor Switch Circuit Malfunction

P1650 PSP Switch Out of Self Test Range

P1651 PSP Switch Input Malfunction

P1652 IAC Monitor Disabled by PSP Switch Failed On

P1653 Power Steering Output Circuit Malfunction

P1654 Recirculation Override Circuit Malfunction

P1655 Starter Disable Circuit Malfunction

P1660 Output Circuit Check Signal High

P1661 Output Circuit Check Signal Low

P1662 IDM_EN Circuit Failure

P1663 Fuel Demand Command Signal Circuit Malfunction

P1667 CI Circuit Malfunction

P1668 PCM - IDM Communications Error

P1670 Electronic Feedback Signal Not Detected

P1680 Metering Oil Pump Malfunction

P1681 Metering Oil Pump Malfunction

P1682 Metering Oil Pump Malfunction

P1683 Metering Oil Pump Temperature Sensor Circuit Malfunction

P1684 Metering Oil Pump Position Sensor Circuit Malfunction

P1685 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction

P1686 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction

P1687 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction

P1688 Metering Oil Pump Stepping Motor Circuit Malfunction

P1689 Oil Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction

P1690 Wastegate Solenoid Circuit Malfunction

P1691 Turbo Pressure Control Solenoid Circuit Malfunction

P1692 Turbo Control Solenoid Circuit Malfunction

P1693 Turbo Charge Control Circuit Malfunction

P1694 Turbo Charge Relief Circuit Malfunction

P1700 Transmission Indeterminate Failure (Failed to Neutral)

P1701 Reverse Engagement Error

P1702 TRS Circuit Intermittent Malfunction

P1703 Brake Switch Out Of Self Test Range

P1704 Digital TRS Failed to Transition States in KOEO / KOER

P1705 Not in P or N During KOEO / KOER

P1706 High Vehicle Speed Observed in Park

P1707 Transfer Case Neutral Indicator Hard Fault Present

P1708 Clutch Switch Circuit Malfunction

P1709 PNP Switch Out Of Self Test Range

P1711 TFT Sensor Out Of Self Test Range

P1712 Trans Torque Reduction Request Signal Malfunction

P1713 TFT Sensor In Range Failure Low Value

P1714 SSA Inductive Signature Malfunction

P1715 SSB Inductive Signature Malfunction

P1716 SSC Inductive Signature Malfunction

P1717 SSD Inductive Signature Malfunction

P1718 TFT Sensor In Range Failure High

P1720 Vehicle Speed (Meter) Circuit Malfunction

P1721 Gear 1 Incorrect Ratio

P1722 Gear 2 Incorrect Ratio

P1723 Gear 3 incorrect Ratio

P1724 Gear 4 Incorrect Ratio

P1725 Insufficient Engine Speed Increase During Self Test

P1726 Insufficient Engine Speed Decrease During Self Test

P1727 Coast Clutch Solenoid Inductive Signature Malfunction

P1728 Transmission Slip Error

P1729 4x4 Low Switch Error

P1730 Gear Control Malfunction 2,3,5

P1731 1-2 Shift Malfunction

P1732 2-3 Shift Malfunction

P1733 3-4 Shift Malfunction

P1734 Gear Control Malfunction

P1735 First Gear Switch Circuit Malfunction

P1736 Second Gear Switch Circuit Malfunction

P1737 Lockup Solenoid System

P1738 Shift Time Error

P1739 Slip Solenoid System

P1740 Torque Converter Clutch Inductive Signature Malfunction

P1741 Torque Converter Clutch Control Error

P1742 Torque Converter Clutch Solenoid Failed On

P1743 Torque Converter Clutch Solenoid Failied On

P1744 Torque Converter Clutch System Performance

P1745 Line Pressure Solenoid System

P1746 Pressure Control Solenoid "A" Open Circuit

P1747 Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit

P1748 EPC Malfunction

P1749 Pressure Control Solenoid Failed Low

P1751 Shift Solenoid A Performance

P1754 Coast Clutch Solenoid Circuit Malfunction

P1755 Intermediate Speed Sensor (ISS) Malfunction

P1756 Shift Solenoid B Performance

P1760 Pressure Control Solenoid "A" Short Circuit

P1761 Shift Solenoid C Performance

P1762 Overdrive Band Failed Off

P1765 Timing Solenoid Circuit Malfunction

P1767 Torque Converter Clutch Circuit Malfunction

P1768 Performance / Normal / Winter Mode Input Malfunction

P1769 AG4 Transmission Torque Modulation Fault

P1770 Clutch Solenoid Circuit Malfunction

P1775 Transmission System MIL Fault

P1776 Ignition Retard Request Duration Fault

P1777 Ignition Retard Request Circuit Fault

P1778 Transmission Reverse I/P Circuit Malfunction

P1779 TCIL Circuit Malfunction

P1780 Trans Control Switch (O/D Cancel) Out of Self Test Range

P1781 4X4 Switch Out of Self Test Range

P1782 P/ES Circuit Out Of Self Test Range

P1783 Transmission Overtemperature Condition

P1784 Transmission Mechanical Failure - First And Reverse

P1785 Transmission Mechanical Failure - First And Second

P1786 3-2 Downshift Error

P1787 2-1 Downshift Error

P1788 Pressure Control Solenoid "B" Open Circuit

P1789 Pressure Control Solenoid "B" Short Circuit

P1790 TP (Mechanical) Circuit Malfunction

P1791 TP (Electric) Circuit Malfunction

P1792 Barometer Pressure Circuit Malfunction

P1793 Intake Air Volume Circuit Malfunction

P1794 Battery Voltage Circuit Malfunction

P1795 Idle Switch Circuit Malfunction

P1796 Kick Down Switch Circuit Malfunction

P1797 Neutral Switch Circuit Malfunction

P1798 Coolant Temperature Circuit Malfunction

P1799 Hold Switch Circuit Malfunction

P1800 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Circuit Failure

P1801 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Open Circuit

P1802 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Battery

P1803 Transmission Clutch Interlock Safety Switch Short Circuit To Ground

P1804 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure

P1805 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Open Circuit

P1806 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Battery

P1807 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Ground

P1808 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Circuit Failure

P1809 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Open Circuit

P1810 TFP Valve Position Switch Circuit/ Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Battery

P1811 Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Ground

P1812 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Circuit Failure

P1813 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Open Circuit

P1814 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Battery

P1815 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Ground

P1816 Transmission Neutral Safety Switch Circuit Failure

P1817 Transmission Neutral Safety Switch Open Circuit

P1818 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Battery

P1819 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit To Ground

P1820 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure

P1821 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit

P1822 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery

P1823 Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground

P1824 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Circuit Failure

P1825 Transmission 4-Wheel Drive Clutch Relay Open Circuit

P1826 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Battery

P1827 Transmission 4-Wheel Drive Low Clutch Relay Circuit To Ground

P1828 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Circuit Failure

P1829 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Open Circuit

P1830 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery

P1831 Transmission Transfer Case Counter Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Ground

P1832 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Circuit Failure

P1833 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Open Circuit

P1834 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Battery

P1835 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Solenoid Short Circuit To Ground

P1836 Transmission Transfer Case Front Shaft Speed Sensor Circuit Failure

P1837 Transmission Transfer Case Rear Shaft Speed Sensor Circuit Failure

P1838 Transmission Transfer Case Shift Motor Circuit Failure

P1839 Transmission Transfer Case Shift Motor Open Circuit

P1840 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Battery

P1841 Transmission Transfer Case Shift Motor Short Circuit To Ground

P1842 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Circuit Failure

P1843 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Open Circuit

P1844 Transmission Transfer Case Differential Lock-Up Feedback Switch Short Circuit To Battery

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Здарвейте,

извинявам се за въпроса, но това грешките само за Зефира ли са или са за всички опели?

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ще пробвам да ги постна тук, че да не се изгуби линка на колегата по-горе. Ще го пусна в няколко поста, че форума вика, че дълго било за един

 

ДИАГНОСТИЧНИ КОДОВЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИТЕ EOBD/OBDII

 

Съставено от ЕТ “Дитекс” Стара Загора 2005г. e-mail:ditex@abv.bg GSM:0899720771. Производство на интерфейсни адаптери за компютърна диагностика на автомобилите. Забележка: Фирмата се извинява за евентуално допуснати и незабелязани грешки при превода и изработването на списъка на диагностичните кодове на грешките. Използването му при Вашата дейност е напълно на Ваш риск.

 

Р0030 Неизправност във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 1, датчик 1)

Р0031 Ниско показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 1, датчик 1)

Р0032 Високо показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 1, датчик 1)

Р0036 Неизправност във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 1, датчик 2)

Р0037 Ниско показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 1, датчик 2)

Р0038 Високо показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 1, датчик 2)

Р0042 Неизправност във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 1, датчик 3)

Р0043 Ниско показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 1, датчик 3)

Р0044 Високо показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 1, датчик 3)

Р0050 Неизправност във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 2, датчик 1)

Р0051 Ниско показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 2, датчик 1)

Р0052 Високо показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 2, датчик 1)

Р0056 Неизправност във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 2, датчик 2)

Р0057 Ниско показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 2, датчик 2)

Р0058 Високо показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 2, датчик 2)

Р0062 Неизправност във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 2, датчик 3)

Р0063 Ниско показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 2, датчик 3)

Р0064 Високо показание във веригата на нагревателя на О2 датчика (банка 2, датчик 3)

Р0065 Неправилно показание/не е регулирана спомагателната дюза за вкарване на въздух

Р0067 Високо показание във веригата на спомагателната дюза за вкарване на въздух

Р0070 Неизправност във веригата на датчика за температурата на околната среда

Р0071 Неправилно показание/не е регулиран датчика за температурата на околната среда

Р0072 Ниско показание във веригата на датчика за температурата на околната среда

Р0073 Високо показание във веригата на датчика за температурата на околната среда

Р0074 Нестабилно показание във веригата на датчика за температурата на околната среда

Р0075 Неизправност във веригата на соленоида за управление на всмукателните клапани (банка 1)

Р0076 Ниско показание във веригата на соленоида за управление на всмукателните клапани (банка 1)

Р0077 Високо показание във веригата на соленоида за управление на всмукателните клапани (банка 1)

Р0078 Неизправност във веригата на соленоида за управление на изпускателните клапани (банка 1)

Р0079 Ниско показание във веригата на соленоида за управление на изпускателните клапани (банка 1)

Р0080 Високо показание във веригата на соленоида за управление на изпускателните клапани (банка 1)

Р0081 Неизправност във веригата на соленоида за управление на всмукателните клапани (банка 2)

Р0082 Ниско показание във веригата на соленоида за управление на всмукателните клапани (банка 2)

Р0083 Високо показание във веригата на соленоида за управление на всмукателните клапани (банка 2)

Р0084 Неизправност във веригата на соленоида за управление на изпускателните клапани (банка 2)

Р0085 Ниско показание във веригата на соленоида за управление на изпускателните клапани (банка 2)

Р0086 Високо показание във веригата на соленоида за управление на изпускателните клапани (банка 2)

Р0100 Неизправност във веригата на разходомера за въздух

Р0101 Неправилно показание/не е регулиран разходомера за въздух

Р0102 Ниско показание от разходомера за въздух

Р0103 Високо показание от разходомера за въздух

Р0104 Неизправност на разходомера за въздух

Р0105 Неизправност във веригата на датчика за абсолютно/барометрично налягане навходния колектор

Р0106 Неправилно показание/не е регулиран датчика за абсолютно/барометрично налягане на входния колектор

Р0107 Ниско показание от датчика за абсолютно/барометрично налягане на входнияколектор

Р0108 Високо показание от датчика за абсолютно/барометрично налягане на входния колектор

Р0109 Неизправност в датчика за абсолютно/барометрично налягане на входния колектор

Р0110 Неизправност във веригата на датчика за температура на въздуха на входа

Р0111 Неправилно показание/не е регулиран датчика за температура на въздуха на входа

Р0112 Ниско показание от датчика за температура на въздуха на входа

Р0113 Високо показание от датчика за температура на въздуха на входа

Р0114 Неизправност на датчика за температура на въздуха на входа

Р0115 Неизправност във веригата на датчика на температурата на охлаждащата течност на двигателя

Р0116 Неправилно показание/не е регулиран датчика на температурата на охлаждащата течност на двигателя

Р0117 Ниско показание от датчика на температурата на охлаждащата течност на двигателя

Р0118 Високо показание от датчика на температурата на охлаждащата течност на двигателя

Р0119 Неизправност в датчика на температурата на охлаждащата течност на двигателя

Р0120 Неизправност във веригата на датчика за положението на дроселната клапа/превключвател А

Р0121 Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на дроселната клапа/превключвател А

Р0122 Ниско показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател А

Р0123 Високо показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател А

Р0124 Неизправност в датчика за положението на дроселната клапа/превключвател А

Р0125 Твърде ниска или твърде висока температура на охлаждащата течност

Р0126 Температурата на охлаждащата течност е извън нормите

Р0128 Неизправност в термостата на охладителната система

Р0130 Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 1)

Р0131 Ниско напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 1)

Р0132 Високо напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 1)

Р0133 Датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 1, датчик 1)

Р0134 Не работи датчика за кислород (банка 1, датчик 1)

Р0135 Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик1)

Р0136 Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 2)

Р0137 Ниско напрежение във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик 2)

Р0138 Високо напрежение във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик 2)

Р0139 Веригата за отопление на датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 1, датчик 2)

Р0140 Не работи веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик 2)

Р0141 Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик 2)

Р0142 Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 3)

Р0143 Ниско напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 3)

Р0144 Високо напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 1, датчик 3)

Р0145 Датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 1, датчик 3)

Р0146 Не работи датчика за кислород (банка 1, датчик 3)

Р0147 Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 1, датчик 3)

Р0150 Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 1)

Р0151 Ниско напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 1)

Р0152 Високо напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 1)

Р0153 Датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 2, датчик 1)

Р0154 Не работи датчика за кислород (банка 2, датчик 1)

Р0155 Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 2, датчик 1)

Р0156 Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 2)

Р0157 Ниско напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 2)

Р0158 Високо напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 2)

Р0159 Датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 2, датчик 2)

Р0160 Не работи датчика за кислород (банка 2, датчик 2)

Р0161 Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 2, датчик 2)

Р0162 Неизправност във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 3)

Р0163 Ниско напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 3)

Р0164 Високо напрежение във веригата на датчика за кислород (банка 2, датчик 3)

Р0165 Датчика за кислород отговаря със закъснение (банка 2, датчик 3)

Р0166 Не работи датчика за кислород (банка 2, датчик 3)

Р0167 Неизправност във веригата за отопление на датчика за кислород (банка 2, датчик 3)

Р0170 Неправилно балансиран състав на горивната смес (банка 1)

Р0171 Обеднена горивна смес (банка 1)

Р0172 Обогатена горивна смес (банка 1)

Р0173 Неправилно балансиран състав на горивната смес (банка 2)

Р0174 Обеднена горивна смес (банка 2)

Р0175 Обогатена горивна смес (банка 2)

Р0176 Неизправност във веригата на датчика за състава на горивната смес

Р0177 Неправилно показание/не е регулиран датчика за състава на горивната смес

Р0178 Ниско показание от датчика за състава на горивната смес

Р0179 Високо показание от датчика за състава на горивната смес

Р0180 Неизправност във веригата на датчик А за температурата на горивото

Р0181 Неправилно показание/не е регулиран датчик А за температурата на горивото

Р0182 Ниско показание от датчик А за температурата на горивото

Р0183 Високо показание от датчик А за температурата на горивото

Р0184 Неизправност на датчик А за температурата на горивото

Р0185 Неизправност във веригата на датчик В за температурата на горивото

Р0186 Неправилно показание/не е регулиран датчик В за температурата на горивото

Р0187 Ниско показание от датчик В за температурата на горивото

Р0188 Високо показание от датчик В за температурата на горивото

Р0189 Неизправност на датчик В за температурата на горивото

Р0190 Неизправност на датчика за пределната температура на горивото

Р0191 Неправилно показание/не е регулиран датчика за пределната температура на горивото

Р0192 Ниско показание от датчика за пределната температура на горивото

Р0193 Високо показание от датчика за пределната температура на горивото

Р0194 Неизправност на датчика за пределната температура на горивото

Р0195 Неизправност на датчика за температурата на маслото

Р0196 Неправилно показание/не е регулиран датчика за температурата на маслото

Р0197 Ниско показание от датчика за температурата на маслото

Р0198 Високо показание от датчика за температурата на маслото

Р0199 Нестабилно показание от датчика за температурата на маслото

Р0200 Неизправност в инжектора

Р0201 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 1

Р0202 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 2

Р0203 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 3

Р0204 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 4

Р0205 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 5

Р0206 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 6

Р0207 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 7

Р0208 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 8

Р0209 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 9

Р0210 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 10

Р0211 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 11

Р0212 Неизправна дюза на инжектора – цилиндър 12

Р0213 Неизправност на 1 дюза на инжектора при пускане на двигателя

Р0214 Неизправност на 2 дюза на инжектора при пускане на двигателя

Р0215 Неизправност на стопорния клапан на двигателя

Р0216 Неизправност във веригата за регулировка на момента на запалване

Р0217 Прегряване на двигателя

Р0218 Прегряване на трансмисията

Р0219 Твърде високи обороти на двигателя

Р0220 Неизправност във веригата на датчика за положението на дроселната клапа/превключвател В

Р0221 Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на дроселната клапа/превключвател В

Р0222 Ниско показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател В

Р0223 Високо показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател В

Р0224 Неизправност в датчика за положението на дроселната клапа/превключвател В

Р0225 Неизправност във веригата на датчика за положението на дроселната клапа/превключвател С

Р0226 Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на дроселната клапа/превключвател С

Р0227 Ниско показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател С

Р0228 Високо показание от датчика за положението на дроселната клапа/превключвател С

Р0229 Неизправност в датчика за положението на дроселната клапа/превключвател С

Р0230 Неизправност в първичната верига на горивната помпа

Р0231 Ниско показание във вторичната верига на горивната помпа

Р0232 Високо показание във вторичната верига на горивната помпа

Р0233 Неизправност във вторичната верига на горивната помпа

Р0234 Претоварване на двигателя

Р0235 Неизправност във веригата на датчик А на турбокомпресора

Р0236 Неправилно показание/не е регулиран датчик А на турбокомпресора

Р0237 Ниско показание от датчик А на турбокомпресора

Р0238 Високо показание от датчик А на турбокомпресора

Р0239 Неизправност на датчик В на турбокомпресора

Р0240 Неправилно показание/не е регулиран датчик В на турбокомпресора

Р0241 Ниско показание от датчик В на турбокомпресора

Р0242 Високо показание от датчик В на турбокомпресора

Р0243 Неизправност на соленоид А на турбокомпресора

Р0244 Неправилно показание/не е регулиран соленоид А на турбокомпресора

Р0245 Ниско показание от соленоид А на турбокомпресора

Р0246 Високо показание от соленоид А на турбокомпресора

Р0247 Неизправност на соленоид В на турбокомпресора

Р0248 Неправилно показание/не е регулиран соленоид В на турбокомпресора

Р0249 Ниско показание от соленоид В на турбокомпресора

Р0250 Високо показание от соленоид В на турбокомпресора

Р0251 Неизправност на датчик А за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)

Р0252 Неправилно показание/не е регулиран датчик А за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)

Р0253 Ниско показание от датчик А за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)

Р0254 Високо показание от датчик А за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)

Р0255 Нестабилна работа на датчик А за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)

Р0256 Неизправност на датчик В за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)

Р0257 Неправилно показание/не е регулиран датчик В за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)

Р0258 Ниско показание от датчик В за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)

Р0259 Високо показание от датчик В за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)

Р0260 Нестабилна работа на датчик В за гориво на помпата за впръскване (Палец/Ротор/Дюза)

Р0261 Ниско показание във веригата на дюзата на 1 цилиндър

Р0262 Високо показание във веригата на дюзата на 1 цилиндър

Р0263 Неправилно балансиран 1 цилиндър P0264 Ниско показание във веригата на дюзата на 2 цилиндър

Р0265 Високо показание във веригата на дюзата на 2 цилиндър

Р0266 Неправилно балансиран 2 цилиндър

Р0267 Ниско показание във веригата на дюзата на 3 цилиндър

Р0268 Високо показание във веригата на дюзата на 3 цилиндър

Р0269 Неправилно балансиран 3 цилиндър

Р0270 Ниско показание във веригата на дюзата на 4 цилиндър

Р0271 Високо показание във веригата на дюзата на 4 цилиндър

Р0272 Неправилно балансиран 4 цилиндър

Р0273 Ниско показание във веригата на дюзата на 5 цилиндър

Р0274 Високо показание във веригата на дюзата на 5 цилиндър

Р0275 Неправилно балансиран 5 цилиндър

Р0276 Ниско показание във веригата на дюзата на 6 цилиндър

Р0277 Високо показание във веригата на дюзата на 6 цилиндър

Р0278 Неправилно балансиран 6 цилиндър

Р0279 Ниско показание във веригата на дюзата на 7 цилиндър

Р0280 Високо показание във веригата на дюзата на 7 цилиндър

Р0281 Неправилно балансиран 7 цилиндър

Р0282 Ниско показание във веригата на дюзата на 8 цилиндър

Р0283 Високо показание във веригата на дюзата на 8 цилиндър

Р0284 Неправилно балансиран 8 цилиндър

Р0285 Ниско показание във веригата на дюзата на 9 цилиндър

Р0286 Високо показание във веригата на дюзата на 9 цилиндър

Р0287 Неправилно балансиран 9 цилиндър

Р0288 Ниско показание във веригата на дюзата на 10 цилиндър

Р0289 Високо показание във веригата на дюзата на 10 цилиндър

Р0290 Неправилно балансиран 10 цилиндър

Р0291 Ниско показание във веригата на дюзата на 11 цилиндър

Р0292 Високо показание във веригата на дюзата на 11 цилиндър

Р0293 Неправилно балансиран 11 цилиндър

Р0294 Ниско показание във веригата на дюзата на 12 цилиндър

Р0295 Високо показание във веригата на дюзата на 12 цилиндър

Р0296 Неправилно балансиран 12 цилиндър

Р0298 Температурата на маслото на двигателя е над допустимата

Р0300 Нарушен е реда на запалване на цилиндрите

Р0301 Неизправност в запалването на цилиндър 1

Р0302 Неизправност в запалването на цилиндър 2

Р0303 Неизправност в запалването на цилиндър 3

Р0304 Неизправност в запалването на цилиндър 4

Р0305 Неизправност в запалването на цилиндър 5

Р0306 Неизправност в запалването на цилиндър 6

Р0307 Неизправност в запалването на цилиндър 7

Р0308 Неизправност в запалването на цилиндър 8

Р0309 Неизправност в запалването на цилиндър 9

Р0310 Неизправност в запалването на цилиндър 10

Р0311 Неизправност в запалването на цилиндър 11

Р0312 Неизправност в запалването на цилиндър 12

Р0313 Неизправност от ниско количество на подаваното гориво

Р0314 Неизправност в един от цилиндрите (не се уточнява)

Р0320 Неизправност във веригата на разпределителя на запалването

Р0321 Неправилно показание/не е регулиран датчика на разпределителя на запалването

Р0322 Няма показание от датчика на разпределителя на запалването

Р0323 Неизправност на датчика на разпределителя на запалването

Р0325 Неизправност във веригата на 1-ви датчик за детонация (банка 1 или датчик)

Р0326 Неправилно показание/не е регулиран 1-ви датчик за детонация (банка 1 или датчик)

Р0327 Ниско показание от 1-ви датчик за детонация (банка 1 или датчик)

Р0328 Високо показание от 1-ви датчик за детонация (банка 1 или датчик)

Р0329 Неизправен 1-ви датчик за детонация (банка 1 или датчик)

Р0330 Неизправност във веригата на 2-ри датчик за детонация (банка 2)

Р0331 Неправилно показание/не е регулиран 2-ри датчик за детонация (банка 2)

Р0332 Ниско показание от 2-ри датчик за детонация (банка 2)

Р0333 Високо показание от 2-ри датчик за детонация (банка 2)

Р0334 Неизправен 2-ри датчик за детонация (банка 2)

Р0335 Неизправност във веригата на датчик А за положението на коляно-вия вал

Р0336 Неправилно показание/не е регулиран датчик А за положението на коляновия вал

Р0337 Ниско показание от датчик А за положението на коляновия вал

Р0338 Високо показание от датчик А за положението на коляновия вал

Р0339 Неизправен датчик А за положението на коляновия вал

Р0340 Неизправност във веригата на датчика за положението на разпределителния вал

Р0341 Неправилно показание/не е регулиран датчика за положението на разпределителния вал

Р0342 Ниско показание от датчика за положението на разпределителния вал

Р0343 Високо показание от датчика за положението на разпределителния вал

Р0344 Неизправен датчик за положението на разпределителния вал

Р0350 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалването

Р0351 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване А

Р0352 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване В

Р0353 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване С

Р0354 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване D

Р0355 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване E

Р0356 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване F

Р0357 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване G

Р0358 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване H

Р0359 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване I

Р0360 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване J

Р0361 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване K

Р0362 Неизправност в първичната/вторичната верига на бобината на запалване L

Р0365 Неизправност във веригата на датчик B за положението на разпределителния вал (банка 1)

Р0366 Неправилно показание/не е регулиран датчик B за положението на разпределителния вал (банка 1)

Р0367 Ниско показание от датчик B за положението на разпределителния вал (банка 1)

Р0368 Високо показание от датчик B за положението на разпределителния вал (банка 1)

Р0369 Неизправен датчик B за положението на разпределителния вал (банка 1)

Р0370 Неизправност в сигнал А от таймера

Р0371 Броят на импулсите в сигнал А от таймера е над допустимите

Р0372 Броят на импулсите в сигнал А от таймера е под допустимите

Р0373 Нестабилни импулси в сигнал А от таймера

Р0374 Няма сигнал А от таймера

Р0375 Неизправност в сигнал В от таймера

Р0376 Броят на импулсите в сигнал В от таймера е над допустимите

Р0377 Броят на импулсите в сигнал В от таймера е под допустимите

Р0378 Нестабилни импулси в сигнал В от таймера

Р0379 Няма сигнал В от таймера

Р0380 Неизправност във верига А на подгряването

Р0381 Неизправност във веригата на индикатора на подгряването

Р0382 Неизправност във верига В на подгряването

Р0385 Неизправност във веригата на датчик В за положението на коляновия вал

Р0386 Неправилно показание/не е регулиран датчик В за положението на коляновия вал

Р0387 Ниско показание от датчик В за положението на коляновия вал

Р0388 Високо показание от датчик В за положението на коляновия вал

Р0389 Неизправен датчик В за положението на коляновия вал

Р0390 Неизправност във веригата на датчик B за положението на разпределителния вал (банка 2)

Р0391 Неправилно показание/не е регулиран датчик B за положението на разпределителния вал (банка 2)

Р0392 Ниско показание от датчик B за положението на разпределителния вал (банка 2)

Р0393 Високо показание от датчик B за положението на разпределителния вал (банка 2)

Р0394 Неизправен датчик B за положението на разпределителния вал (банка 2)

Р0400 Потока в системата за рециркулация на изпусканите газове е извън нормите

Р0401 Твърде нисък разход в системата за рециркулация на изпусканите газове

Р0402 Твърде висок разход в системата за рециркулация на изпусканите газове

Р0403 Неизправност в системата за рециркулация на изпусканите газове

Р0404 Неправилно показание/не е регулирана системата за рециркулация на изпусканите газове

Р0405 Ниско показание от датчик А на системата за рециркулация на изпусканите газове

Р0406 Високо показание от датчик А на системата за рециркулация на изпусканите газове

Р0407 Ниско показание от датчик В на системата за рециркулация на изпусканите газове

Р0408 Високо показание от датчик В на системата за рециркулация на изпусканите газове

Р0410 Неизправност във входния колектор

Р0411 Неправилно отрегулиран разход във входния колектор

Р0412 Неизправност във веригата на клапан А на входния колектор

Р0413 Прекъсната е веригата на клапан А на входния колектор

Р0414 Късо съединение във веригата на клапан А на входния колектор

Р0415 Неизправност във веригата на клапан В на входния колектор

Р0416 Прекъсната е веригата на клапан В на входния колектор

Р0417 Късо съединение във веригата на клапан В на входния колектор

Р0418 Неизправност във веригата на реле А на входния колектор

Р0419 Неизправност във веригата на реле В на входния колектор

Р0420 Твърде ниска производителност на катализатора (банка 1)

Р0421 Твърде ниска производителност на катализатора при подгряване (банка 1)

Р0422 Главната производителност на катализатора е твърде ниска (банка 1)

Р0423 Твърде ниска производителност на нагретия катализатор (банка 1)

Р0424 Твърде ниска температура на катализатора при подгряване (банка 1)

Р0426 Неправилно показание/не е регулиран датчика за температурата на катализатора (банка 1)

Р0427 Ниско показание от датчика за температурата на катализатора (банка 1)

Р0428 Високо показание от датчика за температурата на катализатора (банка 1)

Р0430 Твърде ниска производителност на катализатора (банка 2)

Р0431 Твърде ниска производителност на катализатора при подгряване (банка 2)

Р0432 Главната производителност на катализатора е твърде ниска (банка 2)

Р0433 Твърде ниска производителност на нагретия катализатор (банка 2)

Р0434 Твърде ниска температура на катализатора при подгряване (банка 2)

Р0436 Неправилно показание/не е регулиран датчика за температурата на катализатора (банка 2)

Р0437 Ниско показание от датчика за температурата на катализатора (банка 2)

Р0438 Високо показание от датчика за температурата на катализатора (банка 2)

Р0440 Неизправност в системата за управление на отвеждането на парите на горивото

Р0441 Неправилно регулиран разход в системата за управление на отвеждането на парите на горивото

Р0442 Малка утечка в системата за управление на отвеждането на парите на горивото

Р0443 Неизправност във веригата на контролния клапан в системата за управление на отвеждането на парите на горивото

Р0444 Прекъсната е веригата на контролния клапан в системата за управление на отвеждането на парите на горивото

Р0445 Късо съединение във веригата на контролния клапан в системата за управление на отвеждането на парите на горивото

Р0446 Неизправност във веригата на вентилационния датчик на системата за управление на отвеждането на парите на горивото

Р0447 Прекъсната е веригата на вентилационния датчик на системата за управление на отвеждането на парите на горивото

Р0448 Късо съединение във веригата на вентилационния датчик на системата за управление на отвеждането на парите на горивото

Р0449 Неизправност във веригата на соленоида на системата за управление на отвеждането на парите на горивото

Р0450 Неизправност на датчика за налягане на системата за управление на отвеждането на парите на горивото

Р0451 Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягане на системата за управление на отвеждането на парите на горивото

Р0452 Ниско показание от датчика за налягане на системата за управление на отвеждането на парите на горивото

Р0453 Високо показание от датчика за налягане на системата за управление на отвеждането на парите на горивото

Р0454 Нестабилна работа на датчика за налягане на системата за управление на отвеждането на парите на горивото

Р0455 Голяма утечка в системата за управление на отвеждането на парите на горивото

Р0460 Неизправност във веригата на датчика за нивото на горивото

Р0461 Неправилно показание/не е регулиран датчика за нивото на горивото

Р0462 Ниско показание от датчика за нивото на горивото

Р0463 Високо показание от датчика за нивото на горивото

Р0464 Неизправност на датчика за нивото на горивото

Р0465 Неизправност във веригата на датчика за продухване

Р0466 Неправилно показание/не е регулиран датчика за продухване

Р0467 Ниско показание от датчика за продухване

Р0468 Високо показание от датчика за продухване

Р0469 Неизправност на датчика за продухване

Р0470 Неизправност във веригата на датчика за налягане на изхвърляните газове

Р0471 Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягане на изхвърляните газове

Р0472 Ниско показание от датчика за налягане на изхвърляните газове

Р0473 Високо показание от датчика за налягане на изхвърляните газове

Р0474 Неизправност на датчика за налягане на изхвърляните газове

Р0475 Неизправност във веригата на контролния клапан за налягане на изхвърляните газове

Р0476 Неправилно показание/не е регулиран контролния клапан за налягане на изхвърляните газове

Р0477 Ниско показание от контролния клапан за налягане на изхвърляните газове

Р0478 Високо показание от контролния клапан за налягане на изхвърляните газове

Р0479 Неизправност на контролния клапан за налягане на изхвърляните газове

Р0480 Неизправност във верига 1 на вентилатора

Р0481 Неизправност във верига 2 на вентилатора

Р0482 Неизправност във верига 3 на вентилатора

Р0483 Неизправност на вентилатора

Р0484 Късо съединение във веригата на вентилатора

Р0485 Неизправност във веригата за заземяване на вентилатора

Р0500 Неизправност във веригата на датчика за скоростта

Р0501 Неправилно показание/не е регулиран датчика за скоростта

Р0502 Ниско показание от датчика за скоростта

Р0503 Високо или нестабилно показание от датчика за скоростта

Р0505 Неправилно регулиран празен ход

Р0506 Оборотите на празен ход са под нормалните

Р0507 Оборотите на празен ход са над нормалните

Р0508 Ниско показание от системата за управление на празния ход

Р0509 Високо показание от системата за управление на празния ход

Р0510 Неизправност на крайния изключвател на дроселната клапа

Р0512 Неизправност във веригата за управление на стартера

Р0513 Невалиден ключ за имобилайзера

Р0515 Неизправност във веригата на датчика за температурата на акумулатора

Р0516 Ниско показание във веригата на датчика за температурата на акумулатора

Р0517 Високо показание във веригата на датчика за температурата на акумулатора

Р0520 Неизправност във веригата на датчика за налягането на маслото

Р0521 Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягането на маслото

Р0522 Ниско показание от датчика за налягането на маслото

Р0523 Високо показание от датчика за налягането на маслото

Р0524 Налягането на маслото е много ниско

Р0530 Неизправност във веригата на датчика за налягане на охлаждащата течност на климатика

Р0531 Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягане на охлаждащата течност на климатика

Р0532 Ниско показание от датчика за налягане на охлаждащата течност на климатика

Р0533 Високо показание от датчика за налягане на охлаждащата течност на климатика

Р0534 Утечка от охлаждащата течност на климатика

Р0540 Неизправност във веригата за подгряване на въздуха

Р0541 Ниско показание от веригата за подгряване на въздуха

Р0542 Високо показание от веригата за подгряване на въздуха

Р0544 Неизправност от веригата на датчика за температурата на изпусканите газове (банка 1)

Р0545 Ниско показание от веригата на датчика за температурата на изпусканите газове (банка 1)

Р0546 Високо показание от веригата на датчика за температурата на изпусканите газове (банка 1)

Р0547 Неизправност от веригата на датчика за температурата на изпуска-ните газове (банка 2)

Р0549 Високо показание от веригата на датчика за температурата на изпусканите газове (банка 2)

Р0550 Неизправност от веригата на датчика за налягане в кормилния хидроусилвател

Р0551 Неправилно показание/не е регулиран датчика за налягане в кормилния хидроусилвател

Р0552 Ниско показание от датчика за налягане в кормилния хидроусилвател

Р0553 Високо показание от датчика за налягане в кормилния хидроусилвател

Р0554 Нестабилна работа на датчика за налягане в кормилния хидроусилвател

Р0560 Неправилно регулирано напрежение на системата

Р0561 Напрежението на системата е нестабилно

Р0562 Ниско напрежение на системата

Р0563 Високо напрежение на системата

Р0565 Неизправност на сигнала за включване на системата за автоматично поддържане на скоростта

Р0566 Неизправност на сигнала за изключване на системата за автоматично поддържане на скоростта

Р0567 Неизправност на сигнала “Продължаване на движението” на системата за автоматично поддържане на скоростта

Р0568 Неизправност на сигнала “Установяване на скоростта” на системата за автоматично поддържане на скоростта

Р0569 Неизправност на сигнала “Спиране” на системата за автоматично поддържане на скоростта

Р0570 Неизправност на сигнала “Ускорение” на системата за автоматично поддържане на скоростта

Р0571 Неизправност във веригата на превключвателя за спиране А на системата за автоматично поддържане на скоростта

Р0572 Ниско показание от превключвателя за спиране А на системата за автоматично поддържане на скоростта

Р0573 Високо показание от превключвателя за спиране А на системата за автоматично поддържане на скоростта

Р0574 Неизправност на системата за автоматично поддържане на скоростта – скоростта е твърде висока

Р0575 Неизправност на системата за автоматично поддържане на скоростта

Р0576 Ниско показание от системата за автоматично поддържане на скоростта

Р0577 Високо показание от системата за автоматично поддържане на скоростта

Р0600 Неизправност във връзката с бордовия компютър

Р0601 Неизправност в постоянната памет на блока за управление

Р0602 Програмна грешка на блока за управление

Р0603 Грешка в постоянната памет на блока за управление

Р0604 Грешка в оперативната памет на блока за управление

Р0605 Грешка при теста на постоянната памет на блока за управление

Р0606 Неизправност на процесора на блока за управление

Р0608 Неизправност на датчика за скоростта “A” на блока за управление

Р0609 Неизправност на датчика за скоростта “В” на блока за управление

Р0615 Неизправност във веригата на релето на стартера

Р0616 Ниско показание във веригата на релето на стартера

Р0617 Високо показание във веригата на релето на стартера

Р0620 Неизправност във веригата за управление на генератора

Р0621 Неизправност във веригата на блок “L” на генератора

Р0622 Неизправност във веригата на блок “F” на генератора

Р0623 Неизправност във веригата на лампата за контрол на генератора

Р0635 Неизправност във веригата на системата за регулиране на мощността

Р0636 Ниско показание във веригата на системата за регулиране на мощността

Р0637 Високо показание във веригата на системата за регулиране на мощността

Р0648 Неизправност във веригата на лампата на имобилайзера

Р0649 Неизправност във веригата на лампата за контрол на скоростта

Р0650 Неизправност във веригата на “Индикаторната лампа за неизправност” (MIL)

Р0654 Неправилно са регулирани оборотите на двигателя

Р0655 Неизправност във веригата на лампата за подгряване на двигателя

Р0656 Неизправност във веригата на датчика за нивото на горивото

Р0700 Неизправност в системата за управление на трансмисията

Р0701 Неправилно е регулирана системата за управление на трансмисията

Р0702 Неизправност в електрическата верига на системата за управление на трансмисията

Р0703 Неизправност във веригата на датчик В за намаляване на въртящия момент при спиране

Р0704 Неизправност във веригата на датчика за зацепване

Р0705 Неизправност във веригата на датчика на трансмисията

Р0706 Неправилно показание/не е регулиран датчика на трансмисията

Р0707 Ниско показание във веригата на датчика на трансмисията

Р0708 Високо показание във веригата на датчика на трансмисията

Р0709 Неизправност на датчика на трансмисията

Р0710 Неизправност във веригата на датчика за температурата на трансмисионната течност

Р0711 Неправилно показание/не е регулиран датчика за температурата на трансмисионната течност

Р0712 Ниско показание във веригата на датчика за температурата на трансмисионната течност

Р0713 Високо показание във веригата на датчика за температурата на трансмисионната течност

Р0714 Неизправност на датчика за температурата на трансмисионната течност

Р0715 Неизправност във веригата на датчика за оборотите на турбината

Р0716 Неправилно показание/не е регулиран датчика за оборотите на турбината

Р0717 Няма сигнал от датчика за оборотите на турбината

Р0718 Неизправност на датчика за оборотите на турбината

Р0719 Ниско показание във веригата на датчик В за намаляване на въртящия момент при спиране

Р0720 Неизправност във веригата на датчика за честотата на въртене на вала

Р0721 Неправилно показание/не е регулиран датчика за честотата на въртене на вала

Р0722 Няма сигнал от датчика за честотата на въртене на вала

Р0723 Неизправност на датчика за честотата на въртене на вала

Р0724 Високо показание във веригата на датчик В за намаляване на въртящия момент при спиране

Р0725 Неизправност във веригата на датчика за оборотите на двигателя

Р0726 Неправилно показание/не е регулиран датчика за оборотите на двигателя

Р0727 Няма сигнал от датчика за оборотите на двигателя

Р0728 Неизправност на датчика за оборотите на двигателя

Р0730 Неправилно регулирана скоростна кутия

Р0731 Неправилно регулирана 1 предавка

Р0732 Неправилно регулирана 2 предавка

Р0733 Неправилно регулирана 3 предавка

Р0734 Неправилно регулирана 4 предавка

Р0735 Неправилно регулирана 5 предавка

Р0736 Неправилно регулирана задна предавка

Р0740 Неизправност във веригата на съединителя

Р0741 Неправилно регулиран съединител

Р0742 Повреден съединител

Р0743 Повреда в електрическата верига на съединителя

Р0744 Нестабилна работа на веригата на съединителя

Р0745 Неизправност във веригата на соленоид А за управление на налягането

Р0746 Неправилно регулиран соленоид А за управление на налягането

Р0747 Повреда в соленоид А за управление на налягането

Р0748 Повреда в електрическата верига на соленоид А за управление на налягането

Р0749 Неизправност на соленоид А за управление на налягането

Р0750 Неизправност в превключвателя на соленоид А

Р0751 Неправилно регулиран превключвател на соленоид А

Р0752 Повреда в превключвателя на соленоид А

Р0753 Повреда в електрическата верига на превключвателя на соленоид А

Р0754 Нестабилна работа на превключвателя на соленоид А

Р0755 Неизправност в превключвателя на соленоид В

Р0756 Неправилно регулиран превключвател на соленоид В

Р0757 Повреда в превключвателя на соленоид В

Р0758 Повреда в електрическата верига на превключвателя на соленоид В

Р0759 Нестабилна работа на превключвателя на соленоид В

Р0760 Неизправност в превключвателя на соленоид С

Р0761 Неправилно регулиран превключвател на соленоид С

Р0762 Повреда в превключвателя на соленоид С

Р0763 Повреда в електрическата верига на превключвателя на соленоид С

Р0764 Нестабилна работа на превключвателя на соленоид С

Р0765 Неизправност в превключвателя на соленоид D

Р0766 Неправилно регулиран превключвател на соленоид D

Р0767 Повреда в превключвателя на соленоид D

Р0768 Повреда в електриче