Jump to content
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
beos

Данък МПС - чл.60 ал. 2 от ЗМДТ

Recommended Posts

Има ли колеги със следният казус и проблем?!

 

След закупуване на автомобил февруари 2012г има срок от 2 месеца в който трябва да бъде регистриран в данъчно (това съм го направил). Следва да се плати данък за да мога да мина преглед. След като направих справка се оказа, че трябва да платя данък за цялата 2011-та година която включва 31-ви Март 2011г до 31-ви Март 2012г - Реално автомобила е мой от февруари месец 2012г и за единият месец в който включва данъка ми по справката излиза да бъде платена цялата 2011-та година. Това е равносилно да си купим годишна винетка декември месец :blink::wooow: Не можах да повярвам, че това е така и накарах мои близки познати, които имат познати данъчни и резултата е следният. Чл. 60 ал.2 от ЗМДТ пишело, че се дължала сума само за месеците в които е моя собственост (което е логично да бъде) но в справката на Данъчното излиза, че дължа данък за цялата предходна година. Въпросът ми е има ли колеги с такъв проблем и как сте се справили с него. До края на месеца трябва да имам документ за платен данък, за да мога да мина преглед, но не ми се дават грешни пари и след това да чакам държавата евентуално да ми ги приспадне / възстанови със следващият данък.

Ако има юристи които да ми разтълкуват този член 60 ал.2 ще съм изключително благодарен, за да знам какво да правя в данъчното. Какво за Данъчните ни е текуща година? Какъв е периода на текущата данъчна година?

 

Ето извадка от lex.bg

 

Чл. 60. (1) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)

(5) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г., в сила от 01.01.2001 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., отм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(6) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.

(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

(8) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) За придобитите превозни средства в неизправност данъкът се заплаща по реда и в сроковете по ал. 2.

(9) (Нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната.

 

Благодаря!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Няма нужда от тълкуване....

В данъчното има грешка.

Винаги при придобиване на МПС се заплаща данъка от момента на регистрацията (от момента в който талон-а е на твое име).

Винаги е така и поне аз не знам за изключения.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

До колкото знам данъкът трябва да бъде платен за съответната година независимо дали от теб или от човека преди теб. Не би трябвало да ти искат парите за периода преди ти да го закупиш, просто няма никаква логика. Ако трябва данъка на съответния автомобил да се плати те трябва да търсят притежателя му в съответния период. Друг е въпроса как без платен данък колата е била прехвърлена. Не знам какво да те посъветвам освен да вдигнеш скандал и да им кажеш на лумпените дето им плащаме заплатите да си търсят парите от когото трябва.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Колата е нов внос. Нямала е собственик в България преди мен, от когото да търсят данък.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Справката я правих онлайн - чрез входящ номер на някаква бележка която ми дадоха за регистрацията в данъчното на колата. Понеже може да се прави справка за периоди и това ми показва. Дължимият данък за колата ми за година е 74.93лв. До края на Март тази година дължа 212.хх лв .. + 74.93лв още до края на 2013-та година .. Освен грешка не знам как да го тълкувам .. Явно тия дни ще се ходи при любимата на всички служба за уточняване какви пари дължа.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Няма кака да платиш данък на нещо, което не е било твое! Данък се плаща от датата на придобиване, накарай ги да си свършат работата и не давай пари на вятъра!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Благодаря на включилите се в темата! Наистина не мисля да давам тези грешни пари! Когато има развитие по въпроса, ще разясня какво е станало, за да няма хора плащащи за нещо което не трябва.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Колега,ако си купил колата 02.2012г.,за сега дължиш данък само за 11 месеца за 2012г. + лихва,защото е изтекъл крайният срок + 2% данък придобиване на МПС,който,предполагам си платил при нотариуса.До 1март не може да се плаща данъкът за 2013г.Ако го платиш на 01.03.2013г.,това е данък за периода 01.01 до 31.12.2013г.Обадих се на човека от прегледите и ми каза,че все още не изискват документ за платен данък(още било проект).Ако имаш и други въпроси,може да звъннеш на тия телефони(за Варна):(052)511488 и (052)303596.Може да си изчислиш точно данъка в този сайт: http://www.calculator.bg/1/avtomobil_danak.html

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Не се притеснявай в данъчното във варна се случват какви ли не чудаса обаче как така стват винаги да имаш повече пари да даваш вместо да се объркат и да ти напишат че имаш по-малко да даваш. На мен ми бяха ТУНИНГОВАЛИ колата като колата е 75 коня те я писали 75 киловата при положение че първата година данъка си и беше нормален какъвто трябва да бъда за варна 27лв на втората године се оказва че дължа 100 и нещо си лева за тунинг. При което последва скандал ксерокопие на талона от КАТ в който си пише киловати 55 и корекция на данъка. За справка същата кола в община Аксаково 55 киловата 75 коня има данък 12лв . Във скъпата ни Варна явно караме по различни пътища данъка е двоен 27лв. Същото е и за кола 150 коня във варна е 220 и нагоре лева ,а в аксаково 130лв.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

О да, забравих да напиша - през 2012 минах 4 коли на преглед на 3 различни места.

Само за моята Астра ми искаха бележка от данъчното - Казах им, че я нямам и ако не става ще отида другаде - 20 минути по-късно имах преглед.

Януари 2013 минахме Пежака на преглед - никой не пита нищо за данък...

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Колега,ако си купил колата 02.2012г.,за сега дължиш данък само за 11 месеца за 2012г. + лихва,защото е изтекъл крайният срок + 2% данък придобиване на МПС,който,предполагам си платил при нотариуса.До 1март не може да се плаща данъкът за 2013г.Ако го платиш на 01.03.2013г.,това е данък за периода 01.01 до 31.12.2013г.Обадих се на човека от прегледите и ми каза,че все още не изискват документ за платен данък(още било проект).Ако имаш и други въпроси,може да звъннеш на тия телефони(за Варна):(052)511488 и (052)303596.Може да си изчислиш точно данъка в този сайт: http://www.calculator.bg/1/avtomobil_danak.html

 

Колата е нов внос и сам съм си я внесъл, като съм я закупил директно от продавача. Дължа ли ги тези 2% за придобиване на МПС? Явно утре ще се звънни в данъчното за разяснение. Сега отново гледам сумите които ми показва онлайн справката и ми пише 212.29лв за една година от 15.02.2012-16.02.2013г. Интересно, че от 15.02.2012-15.03.2012 - дължа 137лв Да не би тази такса за придобиване на МПС да е включен в тази сума? :blink:

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Мойта също беше нов внос и платих само данъка от Август до края на годината (колата я купих месец Август) Явно има някъква грешка

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Този данък придобиване на МПС е 2% върху стойността на автомобила.Мисля,че няма как да се плати данък-МПС от 15.02.2012г. до 16.02.2013г.,защото за януари и февруари 2013г.,данъкът може да се плати чак на първи март(ставките на общините се определят февруари).Следното е за данък придобиване: По силата на ал. 3 на чл. 44 от ЗМДТ, не са обект на облагане с данък при придобиването им моторните превозни средства, внесени в страната като нови. В § 1, т. 22 от ДР на ЗМДТ е дадено определение на понятието “моторни превозни средства, внесени като нови” по смисъла на чл. 44, ал. 3 и това са онези МПС, за които едновременно са налице следните две условия:

 

 

а. изтекли са не повече от шест месеца от датата на първата им регистрация (включително в чужбина);

б. изминали са не повече от 6000 км.

 

Ако придобитото от Вас МПС отговаря на тези две условия, то Вие не дължите данък по чл. 44 от ЗМДТ и следователно не представяте документ за платен такъв при декларирането му по реда на чл. 54 от ЗМДТ. Ако МПС не отговаря на тези условия, се дължи данък, чийто размер е различен в зависимост от това, дали сте придобили МПС възмездно - чрез продажба, замяна, или сте го получили безвъзмездно. Начинът на определяне на размера на данъка е уреден в чл. 46 и 47 от ЗМДТ.

Данъкът се определя върху застрахователната стойност на МПС, за която застрахователите издават удостоверение.

При възмездно придобиване данъкът е 2 на сто върху застрахователната стойност.

При безвъзмездно придобиване за определянето на размера на данъка има значение от кого сте придобили МПС - от брат или сестра, или от друго лице. Ако сте придобили МПС от брат или сестра, данъкът е 0,7 на сто върху застрахователната стойност. Ако сте придобили МПС от друго лице, данъкът е 5 на сто върху застрахователната стойност. Но ако сте придобили МПС чрез дарение от роднина по права линия (родител, дете, внук) или от съпруг, също не се дължи данък по чл. 44 от ЗМДТ.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

НЕ прочетох всичко, но трябва да платиш данък само за месеците в които колата е твоя ии е била твоя.Преди година купих вектра, на която не бяха платени данъците от 2003 година насм. Един приятел я взе и той си оправя данъците, но стана таак, собственика ( този който по документи не беше собственика) , но този който я караше си плати данъците до 2011 г нз си кой месец, и от този месец натам я плати моя приятел, демек плати почти за цяла година, защото по късно си оправяха документите. Та плащаш само за тоа което го пише в нотариалната заверка на покупко продажбата - съответно регистрацията в кат , защото както знаем се прави в едноседмичен срок. Останалото да си го оправя който желае.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Колега,ако си купил колата 02.2012г.,за сега дължиш данък само за 11 месеца за 2012г. + лихва,защото е изтекъл крайният срок + 2% данък придобиване на МПС,който,предполагам си платил при нотариуса.До 1март не може да се плаща данъкът за 2013г.Ако го платиш на 01.03.2013г.,това е данък за периода 01.01 до 31.12.2013г.Обадих се на човека от прегледите и ми каза,че все още не изискват документ за платен данък(още било проект).Ако имаш и други въпроси,може да звъннеш на тия телефони(за Варна):(052)511488 и (052)303596.Може да си изчислиш точно данъка в този сайт: http://www.calculator.bg/1/avtomobil_danak.html

 

Днес ходих до касите на общината, където се плащат битови сметки и данъци и накарах, жената която беше на касата да ми каже колко ми е данъка ..

съответно за 2012-година данък ми е 137лв за 10 месеца и за 2013 данък ми е 149лв - честитно - гледам калкулатора и виждам резултата каква са я втасали нашите данъчни .. В декларация по чл. 54 колата съм я вписал, че има катализатор, но дебелогъзите лелки пуфтящи зад дебелите витрини са ме отразили като липсващ такъв - нямам друго обяснение защо данък ми е толкова голям. Въпросът ми е каква е процедурата за да докажа, че имам такъв и как в данъчното ще ми повярват, че имам такъв? Къде в големият талон пише, че имам катализатор, да погледна, да не би умниците в КАТ при регистрация да са ме лишили от тази намаляваща данъка на 50% екстра ?

 

:angry:

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ако си над 100кс., няма значение дали има катализатор.В големия талон не го пише.Знам,че си с 2.0 DT,но с кой точно мотор беше?

Редактирано от sokol1

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

74kw ми е мотора Y20DTH води се в малкият данък - дори лелката в данъчното ми каза, че данъкът ми е 75лв НО сега справките показват друго!

 

Проблема го отдавам на това, че в декларацията съм отбелязал, че съм с катализатор, но не е отразено. Четох в разни форуми със същият проблем като моя, и хората пишат там, че трябвало в този двумесечен срок да съм минал през пунк за ГТП и да ми издадат бележка, че имам катализатор и когато декларирам колата да я представя. Сега обаче пред свършен факт какво трябва да се направи чета спорни отговори. Едни казват, че на прегледа на колата трябва да ми издадат такава бележка за катализатор и с нея да ходя да подам декларация пак в данъчното за да ми коригират данъка. Други казват, че трябва да мина през Технотест и от там да ми издадат, че имам функциониращ катализатор и пак по същата процедура. :angry: Мразя бюрокрацита особено тази в която са замесени данъчни...

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Такава бележка може да изкараш и във всеки по-голям сервиз, със сигурност в официалните представители на марката...

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Такава бележка може да изкараш и във всеки по-голям сервиз, със сигурност в официалните представители на марката...

 

Днес имах време да се занимавам с колата.. Минах преглед, не ми изискаха документ за платен данък. Стандартните - Гражданска отговорност, Голям талон, Контролен талон за преглед. Рутинна проверка за светлини и мигачи, пожарогасител, аптечка и т.н :) Попитах ги дали издават документ за това, че разполагам с катализатор - щом имат техника за замерването и оценяване на изправността му :unsure: - отговорът им е, че само в Официалните сервизи на марката могат да ми издадат документ за "Фабричен" катализатор - а дали работи това се отбелязва чрез прегледа на колата. Съответно след прегледа на колата, минах през Каргоекспрес/Булвария и срещу скромната сума от 20.16лв ми беше проверен автомобила за наличието на такъв и издаден официален документ за пред данъчното ни, че колата има катализатор. От там директно в данъчното и за мой късмет всичко мина толкова бързо, че чак още не ми се вярва :biggrin: На информация взех бланка за декларация по чл.54 попълних я и със преснимано копие на големият талон и документа от официалният представител за наличие на катализатор си подадох документите. Попаднах на приветлива кака, която за няма 2 минути въведе всичко в система, ъпдетна до сегашните данни за данъка и вече съм данък от 74,93лв!

 

Темата нарочно я пуснах в полезни и описвам ситуацията ако колеги имат подобен проблем да знаят какво да правят! Нещо, което може да ви спести много главоболия е, ако след като си купите кола в срока от 2 месеца в които трябва да регистрирате колата в данъчното е добре предварително да минете през оторизираният представител на марката да ви издадат документ и да го предоставите още тогава/ В други форуми прочетох, че доста хора имат същият проблем като моя.

 

Благодаря на всички включили се в темата!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Тия варненски лелки много заядливи...

При мен не бе необходим такъв документ (нито за Вектрата, нито за Астрата) за да я пишат като с катализатор.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Тия варненски лелки много заядливи...

При мен не бе необходим такъв документ (нито за Вектрата, нито за Астрата) за да я пишат като с катализатор.

Е как няма да са заядливи ако не се усетиш или не ти се занимава ще те стрижат докато си караш колата. Нали някой трябва да им плаща заплатите в това данъчно и освен за тях трябва да има и за общинарите та да има какво да крадат. Накратко БГ страна на неограничените възможности :moderator:

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Тия варненски лелки много заядливи...

При мен не бе необходим такъв документ (нито за Вектрата, нито за Астрата) за да я пишат като с катализатор.

Значението на катализатора да е вписан е само за коли до 74кВ - за да бъде сметнат данъка с облекчение от 50% - Вектрата 125кончета .. Астрата и тя е към 115кончета и да ти пишат, че го имаш катализатора си е като статистика за тях - не ползваш намалението от 50% :icon_cry:

 

Не мога да разбера защо от доста години насам го има това ограничение до 74кВ .. Новите автомобили стават все по тежки заради вградените системи за сигурност, а моторите за да могат да ги движат стават все по-мощни. Но понеже сме ненормална държава старите бараки дето харчат по 12литра бензин в града и имат 10 пъти повече вредни емисии от една нова кола с 300 коня има 1/10 от данъка й.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Виж това не го знаех...

За мен системата е така направена за да стимулира покупката на малолитражки за да сме по-икономични и по-екологични.

Но за мен това е проста математика за първокласници, която далеч не покрива идеите.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове
Не мога да разбера защо от доста години насам го има това ограничение до 74кВ .. Новите автомобили стават все по тежки заради вградените системи за сигурност, а моторите за да могат да ги движат стават все по-мощни. Но понеже сме ненормална държава старите бараки дето харчат по 12литра бензин в града и имат 10 пъти повече вредни емисии от една нова кола с 300 коня има 1/10 от данъка й.

 

Виж това не го знаех...

За мен системата е така направена за да стимулира покупката на малолитражки за да сме по-икономични и по-екологични.

Но за мен това е проста математика за първокласници, която далеч не покрива идеите.

Миналата година, като ходих да плащам данъка на Вектрата и тоя от гишето ме застрелва с 500лв :blush:

При което аз хлъцвам и викам, ама в нормалните държави, за да си подновяват автопарка и да им е по-чист въздуха, старите коли са с по-висок данък. А в Бг съседката с Варбурга плаща 8-10лв, а сутрин като запали, пред блока и аз после 10мин не мога да си намеря колата, що за простотия е това??? Моята кола е Euro 4, има 2 катализатора............................

 

А този ми вика: "Социална политика господине!!! Съседката Ви кара такава кола, защото няма пари!!! - Вие щом сте си купил 4г кола, за да речем 20000лв, значи щеможете да си плащате и данъка...

Както вече казах, социална политика, за попълване на бюджета..."

 

:th_up:

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване


×