Jump to content
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
kornishon

Ел. схеми на Астра Н

Recommended Posts

Описание на съкращенията в схемите.

 

Клема 15 - "ON"на контактния ключ. <зелен или черен с линия от

друг цвят>

Клема 30 - "+" на акумулатора. <червен или черен с линия от друг

цвят>

Клема 31 - "-" на акумулатора. <кафяв цвят>

ABS ABS

AC Климатик

AT Автоматична скоростна кутия

BREAK БУТОН СА СТОП СВЕТЛИНИ

CLS Контактен ключ

COMP Компресор

CTS Термодатчик за охл. течност

DWA УСТРОЙТВО ПРОТИВ КРАЖБА

EC Охлаждаща система

ECC(NECC) Климатичен контрол

EMP Радио

FB5/FB6 Предпазители

FE3, FE4... - ПРЕДПАЗИТЕЛИ РАЗПОЛОЖ. В ТАБЛОТО ПРИ

ДВИГАТЕЛЯ

FR1, FR4... - ПРЕДПАЗИТЕЛИ РАЗПОЛОЖ. В БАГАЖНИКА

FFD Клаксон

FH Машинки на странични предни стъкла

FIL Подгряване на филтъра (дизел)

FNX Фарове

HEAT Парно

HSCAN-H Високоскоростна шина CAN High (1)

HSCAN-L Високоскоростна шина CAN Low (0)

HSH Нагревател на задно стакло

HZG/AC Нагревател на климатика

IRL Осветление на салона

KSP Горивна помпа

KSR Реле Горивна помпа

LHD Управление от лявата страна на волана

LMD Лампа

LSL Лампа на задните седалки

LSW Изключвател на осветлението

М1С Микрофон

MIR-L/R Огледала за задно виждане (ляво/дясно)

МК Система за охлаждане на двигателя

МТА Роботизирана скоростна кутия

NAC Без климатик

PPS Датчик положение педала на газта (общо обозначение)

PEDALSEN-D Датчик положение педала на газта - дизел

PEDALSEN-P Датчик положение педала на газта– бензин

PEPS Система Open&Start

РР Система за помощ при паркиране

PU Горивна помпа

RAIN Датчик за дъжд

RC Дистанционно управление

RHD Дясно разполож. кормилно управление

RSH Нагревател на задното стъкло

SBUL Светлини заден ход

SCC Изключвател на централната конзола

SD Шибидак

SDD Изключ. на шофьорската врата

SLS Изключвател стоп-сигнала

SMP Пепелник

STA Система Start & Laden

STT Изключвател на системата Easytronic

SW-HEAD Блок за външно осветление

TEL Телефон

TL Мигачи

TWA Система Twin Audio

XNL Ксенонови фарове

WA Чистачки (предни/задни – общо обозначение)

WA-HL Пръскалки на фаровете

WI-F Предни чистачки

Wl-В Задни чистачки

ZV Общ ключ

Електрически вериги

А1_А60 Распределително устройство на системата за отопление и

климатик

А1_Х125 Двигателен ел. модул с релета и предпазители

А1_Х131 Салонен ел. модул с предпазители

А2_Х131 Електронен модул на съединителя

А13 Модул на въздухораспределителната система HVAC

А40 Модул на контактен ключ

А60 Модул на въздухораспределителната система HVAC

А84 Модул за управление на двигателя

А105 Електронен модул в кормилната колона

А111 Регулатор на положението на дроселната клапа

В1_Е68 Микрофон

В1_М8 Датчик за нивото на гориво

B1_Y21B Датчик на системата Twinport

В2_Е68 Датчик на ситемата против кражба

В9, В9Н Клаксон

В18 Датчик за налягане на климатика

В22 Датчик за положението на педалите

В28 Датчик на распределителните валове

ВЗО Импулсен датчик на коляновия вал

В39, В39А, В39В Датчик за температурата на охл. течност

В57 Ламда сонда разполож. след катализатора

В64 Датчик за температура на влизащия въздушн поток

В65 Датчик на ъгъла на запалване

В67 Датчик абсолютното налягане в всмукател. тракт

В86 Датчик за дъжд

В135 Датчик за чистотата на въздуха

В166 Подгрявана Ламда сонда

Е1_Е68 Преден салонен плафон

Е1_Е119 (L/R) Близки светлини (ляв/десен фар)

Е2_Е119 (L/R) Дълги светлини (ляв/десен фар)

ЕЗ_Е119 (L/R) Мигачи (ляв/десен фар)

Е4_Е119 (L/R) Габарити (ляв/десен фар)

Е62 Осветление в багажника

Е67 Преден салонен плафон

E69 (L/R) Фарове за мъгла (ляв/десен фар)

E72D Осветление на шофьорската врата

Е72Р Осветление на пред. пасажерска врата

Е79 Стоп-сигнал (горе по средата)

Е82 Осветление на жабката

Е94 Заден салонен плафон

E98 (L/R) Лампа за регистрац. номер

Е106 (L/R) Модул на задните светлини (ляв/десен)

E106 (L/R).1 Задни габарити (ляв/десен фар)

E106 (L/R).3 Заден ход (ляв/десен фар)

E106 (L/R).4 Мигачи (ляв/десен фар)

E106 (L/R).5 Задни усилени габарити (ляв/десен фар)

E106 (L/R).6 Задни габарити и стоп-сигнал (ляв/десен фар)

Е119 (L/R) Блок-фар (ляв/десен)

L2A Инжектор 1 цилиндър

L2B Инжектор 2 цилиндър

L2C Инжектор 3 цилиндър

L2D Инжектор 4 цилиндър

L7 Муфта на компресора за климатика

М1_М8 Горивна помпа

М1_А13 Електромотор на клапана за разпределение на въздуха

М1_Е119 (1_/Н) Регулатор за оптическата ос на предните светлини

М2_А60 Ел.мотор на клапана за смесването на въздуха

МЗ, МЗА, МЗВ Ел.мотор на вентилатора на охлаждащата система

МЗ_А60 Електромотор на клапана за разпределение на въздуха

М4_А60 Ел.мотор на клапата за системата на циркулация на

въздух

М5_А60 Електромотор на клапана за разпределение на въздуха

М8 Резервоар

M10D Ел.мотор за стъклото на шофьорската врата

М10Р Ел.мотор за стъклото на пред. дясна врата

М11D Модул на лявото външно огледало

M11D. 1 Ел.мотор на лявото външно огледало

М11 D. 2 Електромотор за прибиране на лявото външно огледало

М11 D. 3 Отопление на лявото външно огледало

М11Р Модул на дясното външно огледало

М11Р. 1 Ел.мотор на дясното външно огледало

М11Р. 2 Електромотор за прибиране на дясното външно огледало

М11Р. З Отопление на дясното външно огледало

М12 Електромотор на чистачката за задното стъкло

М17 Електромотор на чистачката за предното стъкло

РЗ Комбинация на прибори (преден панел по средата)

R1 Пепелник

R1_A60 Резисторна сборка за ел.мотора на охлаж. система

R22 Нагревател на задното стъкло

R27 Нагревател на горивния филтър (дизел )

S32 Изключвател светлините за заден ход

S122 Модул за външни светлини

S122.1 Лост за къси – дълги светлини

S122.2 Регулатор на яркоста на таблото (потенциометър)

S122.3 Регулатор за оптическата ос на предните светлини

S 122.5 Изклю. на фаровете за мъгла

S122.6 Изклю. на задните фарове за мъгла

S112Р Изклю. модул на ел.мотор за стъклото на пред. дясна врата

S218 Двоен изключвател на стоп-сигнала

Y1_A13 Регулатор на въздуха в салона

Y1_Y21B Електромагнитен клапан на системата Twinport

Y21B Блок на системата Twinport

Y56 Електромагнитен клапан на системата за рециркулация на

отработените газове

Y105 Помпа за измиване на предно и задно стъкло

Y106 Помпа за измиване на фаровете

Y123 Електромагнитен клапан на системата за вентилация на

резервоара

Y158 Термостат

Съединителни букси

Е68 Купе – передна секция на таваната конзола

Е68.1 Передна секция на таваната конзола – охранителен датчик

Е68.2 Передна секция на таваната конзола – микрофон

Е68.3 Передна секция на таваната конзола – лампи

Х1 Купе – панел с прибори

ХЗ Купе – купе (отпред)

Х4 Купе – передна дясна врата

Х6 Купе – шофьорска врата

Х10 Купе – резервоар

Х16 Купе – покрив

Х24 Купе (отпред) - система охлаждане на двигателя

Х26 Купе (отпред) - система охлаждане на двигателя

Х38 Разъем электропроводки прицепа

Х41 Купе (отзад) – панел отзад

Х42 Купе (отзад) – съединител за задни врати

Х44 Купе (отзад) - съединител за прицеп

Х51 Съединител от задни врати за задна врата

Х60 Двигател – двигател/скоростна кутия

Х62 Положителна клема на аккумулатора – скоростна кутия

Х63 Двигател – инжектори

Х125 Блок с предпазители разп. в двигателя

Х131 Блок с предпазители разп. в салона

ХС Двигател – модул за управление на двигателя

ХС10 Двигател на скорост.кутия – модул за управление на

двигателя

ХС40 Панел с прибори – устройство управление на въз. и климатик

ХС41 Панел с прибори – устройство управление на въз. и климатик

ХС47 Волан – модул в колонката на волана

ХЕ1 Купе (отпред) – кабелен канал на двигателния отсек

ХЕ2 Купе – кабелен канал на двигателния отсек

ХЕЗ Двигател на скорост.кутия – захранване в двигателния отсек

XR1 Купе (отзад) – кабелен канал назад

XR4 Купе (отзад) – кабелен канал назад

XR5 Купе (отзад) – кабелен канал назад

XR7 Купе (отзад) – захранване

Допълнителни обозначения

ACSEN Датчик на климатика

AZV Съединител

CIG Пепелник

FOG-F9 Фарове за мъгла

FL-NXNL Фарове

GLOV-L Осветление на жабката

HOR Клаксон

KZL Осветление на рег. номер

LAMP-D Лампа на вратата

LIG-R Задно осветление

SL-M Стоп-сигнал горе по средата

TRUNK-L Осветление на багажника

Забележка: възможни са грешки и неточности.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Ако някой има снемата на онлаждането на Астра Z19DTH ще го помоля да я качи.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

Създайте нов акаунт или се впишете, за да коментирате

За да коментирате, трябва да имате регистрация

Създайте акаунт

Присъединете се към нашата общност. Регистрацията става бързо!

Регистрация на нов акаунт

Вход

Имате акаунт? Впишете се оттук.

Вписване


×