Jump to content
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble

Petur_7

Потребители
 • Мнения

  1
 • Присъединил/а се

 • Последно посещение

Обществена Репутация

0 Neutral

Относно Petur_7

Previous Fields

 • Автомобил
  Opel Zafira B z19td
 • Защита от ботове / Protection from bots
  681
 1. Jovani написа: Доста е изписано за това как да се "затапи" въпросната система, но никъде не се дискутира необходимостта и. Може би защото за да усетиш липсата и, трябва да имаш наблюдение за правилната и работа на нов автомобил, а повечето возила "нов внос" вече са с полу убита такава и нещата само се влошават. А може би и понеже не се знае как точно работи и се следват разни митове. И така порових се по малко специализирана литература (и не съвсем) и спретнах един превод-компилация за работа на въпросното чудо на бензинови и дизелови агрегати. Не претендирам за изчерпателност и пълна точност, така че ако има допълнения и коментари ще е добре за всички. Приятно четене. Какво е EGR Рециркулация на отработените газове (ЕGR - Exhaust Gas Recirculation) повишава ефективността на работа на двигателя, намалява разхода на гориво, намалява «твърдата» работа на дизеловия двигател и детонациите в бензиновия двигател. Система се използва отдавна. За съжаление малко народ знае как точно работи - рециркулацията при първа възможност се «неутрализира», влошавайки експлоатационните параметри на автомобила. За какво е нужна рециркулацията? Когато температурата в горивната камера става много висока, кислорода и азот в засмукания в цилиндрите въздух започват да взаимодействат един със друг и образуват азотен окис. В бензиновия двигател кислорода е нужен за изгаряне на горивото и в дадения случай почва да недостига т.к. азота го е «откраднал». В резултат, заради непълното изгаряне на горивото двигателя губи част от мощността си, изхвърляйки в излишък NО, СО и НС в атмосферата. За икономия на гориво не може да става и дума. Какво прави клапана на EGR-а. Клапана на ЕGR-а е основа на цялата система и позволява на част от изгорелите газове да се върнат обратно във смукателния колектор и да се смесят със свежия въздух постъпващ в цилиндрите. Кислорода повишава температурата на горене (като например в оборудването за кислородно-ацетиленово заваряване), и по този начин за сметка на вкарването на отработени газове (т.е. изкуствено намаляване на съдържанието на кислород в състава на горивната смес) се получава намаляване на температурата на горене. Това води до намаляване на количеството на кислород взаимодействащ с азота и по този начин и към намаляване на количеството на NО. Рециркулацията има и други предимства. В бензиновите двигатели тя намалява загубите при засмукване като намалява разликата на наляганията в дроселната клапа. По-ниските температури на горене предотвратяват детонацията, което пък позволява да се използва по-ранен момент на запалване, което пък води до увеличаване на въртящия момент. При дизелите намалява «твърдата» работа на двигателя на празен ход т.к. намаленото съдържание на кислород намалява налягането в горивната камера. Стратегия на работа на ЕGR клапана. Тя е различна за различните типове двигатели. При дизелите клапана на ЕGR-а се отваря на празен ход, като при това може да осигури до 50% връщане на изгорели газове към засмукания въздух. При натоварване постепенно се затваря и при пълно натоварване е напълно затворен. Той също така се затваря по време на загряване на студен двигател и на голяма надморска височина. В бензиновите двигатели клапана на ЕGR-а затваря на празен ход и при максимално натоварване, а осигурява 5-10% рециркулация при ниски и средни натоварвания. Регулиране на клапана на ЕGR. Повечето системи имат затворен контур на работа, което пък изисква определена обратна връзка. Някой ЕGR клапани се управляват електрически и имат датчик за положение, който връща сигнал на електронния блок за управление на двигателя. Други системи се регулират електро-пневматически и обратната връзка се извършва по датчик за масов разход на въздух (MAF) и датчика за абсолютно налягане в смукателния колектор (МАР) или от датчика за температура на засмукания въздух. Неизправности Най разпространения проблем е не херметичност на клапана вследствие на нагар от сажди по гнездото на клапана. Като правило това е предизвикано от смукателната част: - от замърсена горивна смес в следствие на не добра работа на системата за вентилация на картерните газове; - износване на цилиндрово- буталната група; - неизправност на турбината; - високо ниво на моторното масло; - неефективно изгаряне, при което остатъци от нагара се „въртят” през клапана на ЕGR-а; - износване на дюзите, което води до намалява на точността на впръснатото гориво; - други проблеми свързани с неизправност на датчика за масов разход на въздух (MAF), вакумната помпа, тръбопроводите и съединенията. Неизправностите могат да са поединично или в комбинация. :bigsmile: Конкретни неизправности на компонентите - самия EGR клапан постоянно е в контакт с горещите изгорели газове и по тази причина е звеното с най-малък живот. Основна неизправност – нехерметичност. В съвременните двигатели се използват топлообменници за намаляване на температурата на изгорелите газове преди преминаването им през клапана. Също така след гасене на двигателя се прави циклично задействане на клапана с цел „изтупване” на образувания нагар от леглото на клапана. - соленоида за управление на EGR се използва в системите с пневмо управление. Основна неизправност – нехерметичност. В крайна сметка имаме отворен EGR. - датчик за положение на EGR-а / датчик за степен за отваряне. При отказ светва лампа за неизправност, но без вредни последствия за двигателя. Различните системи могат да имат различен брой компоненти, но при всички общото е EGR клапана. Нехерметичността му води до засмукване на допълнителен въздух в смукателния колектор. При двигателите с MAF – обедняване на гориво-въздушната смес от неизменения от MAF-a въздух. В двигателите с MAP – обогатяване на гориво-въздушната смес в следствие от увеличеното налягане в смукателния колектор. В двигателите с двата начина за контрол на количеството на въздуха имаме обогатяване на празен ход и рязко обедняване в преходните режими. При всички случаи заради намаляване на количеството кислород се влошава горенето. Зависимостта е сложна и затова неизправността на системата в различните автомобили е влияе на работата по различен начин. Голямо значение има количеството на върнатите газове и общото състояние на двигателя. Блока за управление на двигателя има програма, по която се стреми да стабилизира оборотите на празен ход и състава на гориво-въздушната смес. При това изпълнителния механизъм на системата за празен ход и продължителността на впръскване на гориво имат точно определени предели. Когато ЕКУ-то успее да стабилизира празния ход, то на преходните режими няма да се справи с необходимата корекция за състава на сместа, тъй като натискането на педала на газта ще доведе до увеличаване на налягането в изпускателния колектор и съответно до увеличаване на количеството на върнатите през EGR-а изгорели газове в смукателния колектор, които пък не съдържат необходимия за горенето кислород. В случая ще имаме влошено ускорение, прекъсване и възможно даже „забиване” при движение. По нататък следва: горещите газове взаимодействат с маслената мъгла в смукателния колектор (ако сте забравили – от системата за вентилация на картера, турбината...) и ускоряват образуването на нагара по стените на смукателния колектор и клапаните, по разпръсквачите на дюзите и инжекторирите и запалителните свещи (за бензините). Това води до затруднено запалване на двигателя, нестабилен празен ход, тресене, при рязко натискане на педала на газта гърмежи в смукателния колектор Симптоми Ако клапана се замърсен, то при отварянето и затварянето му той може да заклинва или да реагира бавно. Ако заклинва при отваряне то това ще доведе до неефективна работа на празен ход за бензиновия двигател и намаляване на мощността на дизеловия двигател и черен дим при старите системи без датчик за масов разход на въздух (MAF). Ако заклинва при затваряне, то това ще се отрази като „твърда” работа – чукане при дизела и повишен разход на гориво при бензина. Ако реагира бавно, то проблемите са по-малко очевидни, но постепенно се увеличават и основно се забелязват при работа на празен ход, но и намаляват като цяло управляемостта на автомобила при преходни режими. В отделни случаи може да светне лампата за неизправност на двигателя (МIL), което може да покаже и неизправност на катализатора (задръстване от сажди). Колебание в показанията на налягането във смукателния колектор и в разхода на въздух показват бавна реакция и/или заклинване.
×