Jump to content
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble

Топ Потребители


Популярно съдържание

Showing most liked content since 5.12.2019 in Мнения

  1. 1 point
    Оправи ли ги? Аз купих преди седмица астра Н комби 2005 и също фаровете не можеха да се регулират. При мен липсваше бушон 33 (5 Ампера) Провери!
  2. 1 point
    Малко допълнителна информация от днешните измервания ... В интернет намерих ето тази схема след като взех мултицета и замерих на съпротивление за всяко едно въртене на копчето от ляво на дясно и обратно стойностите се променяха ето така Според мене с това остановявам че копчето и системата работи нормално, можеби ще се окажат машинките във фаровете. Ако някой друг е правил такива замервания да сподели дали има такива стойности. Самите машинки дали ще могат да се сменят от вътре ?!
×