Jump to content
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble

Топ Потребители


Популярно съдържание

Showing most liked content on 20.06.2019 от всички места

  1. 1 point
    Най-добре става като се сложат крайни изключватели за в двете крайни положения на клапата. Става вечно.
  2. 1 point
    Не е прецакан. Мотора остава под напрежение за да притисне добре клапата и после изключва. Имаше стара тема със снимки как се оправя счупената клапа , потърси я! Три клапи съм ги поправял по този начин за 0 лв.и още си работят!
×