Jump to content
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble
Strawberry Orange Banana Lime Leaf Slate Sky Blueberry Grape Watermelon Chocolate Marble

Топ Потребители


Популярно съдържание

Showing most liked content since 18.12.2021 от всички места

  1. 1 point
  2. 1 point
    Кратко ръководство за всички които имат проблем с прикачване на снимки в темите.
  3. 1 point
    За да се прикачи снимка в темата, то трябва да е не по голяма от 2Мб и да с формат .jpg или.jpeg В полето където се пише има такъв линк ограждам го в червено, че не се вижда много добре. След като се натисне, се отваря текущата директория на вашия компютър където се записват файловете ви по подразбиране: Ако искате да изберете снимки/картинки от друго място то се щрака върху синия бутон и се отваря прозорец чрез който стигате до вашите файлов за качване, след като сте избрали файловете които не трябва да са по-големи от 2Mb - Файла се зарежда с миниатюра ако всичко е наред. Ако излиза съобщение за грешка - то това може да е проблем с размера или с вида на файла. Ако всичко е наред и е както при картинката по-горе натискате върху картинката и тя автоматично се разполага на мястото където е маркера ви на мишката в поста. По този начин може да слагат снимките преди или след текст - както ти харесва. Успех!
×